ซานตาคลอส หรือ นักบุญนิโคลัส


 Santa Claus   Saint Nicholas

มี 39 ประเทศ ที่จัด"วันคริสต์มาส"

เป็นวันที่เฉลิมฉลอง

การประสูติของพระเยซูผ่านทางนางมารีย์สาวพรหมจารี

เพลงประกอบในวันคริสต์มาส

Create a presentation like this one
Share it on social medias
Share it on your own
Share it on social medias
Share it on your own

How to export your presentation

Please use Google Chrome to obtain the best export results.


How to export your presentation

JobChristmasHNYนายภูรินทร์ จองเเอ 034-3

by poorinjongair

18 views

Public - 11/28/16, 5:36 AM