ชุดถ้วยเซรามิกส์ ประกอบไปด้วยแก้วมัค ถ้วยชา แก้ว

 เคลือบกึ่งด้าน สไตล์เรียบง่าย


ตัวอย่าง

รูปทรงของถ้วย เซรามิกส์

เคลือบทอง กึ่งด้าน ให้ความรู้สึก

หรูหรา สวยงาม

Create a presentation like this one
Share it on social medias
Share it on your own
Share it on social medias
Share it on your own

How to export your presentation

Please use Google Chrome to obtain the best export results.


How to export your presentation

New presentation

by poo121231212ha

21 views

Public - 9/8/16, 5:16 AM