Erik Erikson


MBO opleiding schoonheidsspecialiste niveau 4

Levensloop B. Birgit de Leeuw 2747197

Inhoudsopgave 

1. Erik Erikson

2. De theorie van Erikson 

3. De levensfas's 


2. Praktijk voorbeelden

3.Filmfragment doelgroep 

4. 2 meerkeuze vragen

1. Erik Erikson 

Erikson is geboren in 1902 te Frankfurt. Zijn vader was voor zijn geboorte vertrokken zodat hij de eerste jaren van zijn leven door alleen zijn moeder is opgevoed. Erik hoorde als kind nergens bij. Op de reguliere school werd hij uitgemaakt voor jood en

door Joodse kinderen werd hij uitgemaakt voor Noord-Europees. Het ontwikkelen van een

gezonde identiteit speelde niet altijd in zijn leven een belangrijke rol. 

2. De theorie van Erikson 

 Volgens zijn  theorie van Erikson moeten we in de loop van ons leven acht levensvaardigheden leren om goed te kunnen functioneren. De manier waarop je de levensfases doorloopt, is afhankelijk van:

 de sociale omgeving

 de cultuur 

persoonlijke eigenschappen


 Gebeurt dat niet of onvoldoende, dan is het mogelijk dat we ze later in ons leven alsnog gaan missen en pas dan onder de knie krijgen.

Crisis 

Tijdens elke fasen vindt er een crisis plaats waarbij je een evenwicht moet zien te vinden. De

crisis moet op een positieve wijze opgelost worden voordat je door kan gaan naar een volgende fase.

Als een fase uit balans is en het niet goed gelukt is om uit de crisis te komen, beïnvloedt dit de volgende fase en zo

wordt het moeilijker om weer in balans te raken.

3. De levensfase's 

Baby (0- 1,5 jaar)

Vertrouwen 


In de prille kinderjaren ontstaat de hechting met onze moeder. Als die goed verloopt, durven we later in ons leven anderen te vertrouwen. Een warmte relatie met de moeder is hierbij erg belangrijk.


Bijvoorbeeld: Het kind de fles geven, terwijl je berichtjes verstuurd op WhatsApp. 

Peutertijd (1,5 - 4 jaar)

Autonomie 


In deze fase leren we onszelf beheersen en zelf dingen voor elkaar te krijgen. Wanneer onze ouders ons te veel beschermen en we te weinig zelf mogen doen, of als we belachelijk worden gemaakt wanneer ons iets niet lukt, krijgen we later in ons leven de neiging snel aan onszelf te gaan twijfelen, en durven we minder autonoom te reageren. Zelfcontrole en wilskracht komt hier uit voort. 

Kleutertijd (4-6 jaar)

Initiatief


In deze fase leren we zelf initiatief nemen, een doel stellen en daar naartoe werken. Als onze ouders ons hier niet in aanmoedigen of ons ontmoedigen, zullen we later in ons leven moeite blijven houden met initiatief nemen.

Als onze ouders ons hier in aanmoedigingen ontstaat er doelgerichtheid. We zijn in staat te fantaseren en doelen te bedenken voor de toekomst.  

Schoolleeftijd (6- 11 jaar)

Competentie 


In deze periode leren we allerlei vaardigheden die we nodig hebben om succesvol te kunnen zijn in de maatschappij: niet alleen lezen en schrijven, maar ook verantwoordelijkheid nemen, met anderen opschieten en leergierigheid. 

Puberteit (11- 22)

Identiteit 


 Bij de overgang van kind naar volwassene gaan we door een identiteitscrisis: wie ben ik, wat wil ik? Als we geen duidelijk antwoord vinden op deze vragen, zullen we steeds op zoek blijven naar welke rol we nu eigenlijk hebben in het leven. Je gaat bewuste keuzes maken waar over nagedacht is.  

Jongvolwassen

Intimiteit 


 In deze fase gaan we betrokkenheid voelen bij ons werk en ontwikkelen we intieme relaties, zonder dat we onszelf verliezen. Als we daar niet in slagen, kampen we met gevoelens van afzondering en eenzaamheid. 

Volwassenheid 

Productiviteit 


Dit is ons meest productieve periode. Het is de fase waarin we onze levensdoelen waarmaken zoals kinderen krijgen, opvoeden en werk. Slagen we hier niet in, dan raken we in onszelf gekeerd. 

Relatie stijlen Erikson

Het aangaan van een stabiele seksuele relatie met een leeftijdsgenoot is volgens Erikson de meest succesvolle oplossing van de psychosociale crisis in de jongvolwassenheid. Als de eigen identiteit nog onvoldoende is gevormd, is dit  onmogelijk en kan dit leiden tot een relatie van een andere stijl. Het uitzoeken van een vaste levenspartner is afhankelijk van de totstandkoming van de identiteit, maar ook van het ‘geluk’ om iemand te vinden die bij je past. 


Erikson onderscheid verschillende relatiestijlen:

Intieme stijl

Pre-intieme stijl

Pseudo-intieme stijl

 Stereotiepe stijl

 Geïsoleerde stijl

Gecommitteerde mengvorm

Ongecommitteerde mengvorm

Relatiestijlen Erikson 


o Intieme stijl: er is sprake van openheid  (zorgdragen voor elkaar, conflicten  oplossen en seksualiteit speelt een belangrijke rol).

o Pre-intieme stijl: alle eigenschappen zijn aanwezig om een goede relatie aan te gaan, zoals openheid en wederkerigheid. De geschikte partner is alleen nog niet gevonden.

o Pseudo-intieme stijl: er is sprake van een langdurige seksuele relatie, maar er is geen openheid en zorg voor elkaar.

o Stereotiepe stijl: contacten of sociale relaties worden onderhouden om er zelf beter van te worden. De relaties die de persoon heeft zijn vlot en oppervlakkig.

o Geïsoleerde stijl: er zijn geen sociale relaties aanwezig en er zijn ook te weinig sociale vaardigheden aanwezig bij de persoon.

o Gecommitteerde mengvorm: er is een langdurige seksuele relatie en de persoon is daarin verstrikt geraakt. Buiten de relatie ontleent de persoon weinig zin aan activiteiten en vriendschappen, maar ook in de relatie vindt hij niet wat hij zoekt. 

o Ongecommitteerde mengvorm: de persoon is verknocht aan zijn vrienden, heeft geen langdurige relatie en ontleent zijn identiteit aan de vriendschappen. Het gevolg is dat hij zichzelf verliest. Hij is daarom onzelfstandig en afhankelijk.

Ouderdom 

Tevredenheid


 We hebben het gevoel dat ons leven betekenis heeft gehad, kijken er met tevredenheid op terug en accepteren de dood. Kijken we echter met spijt terug en blijven we treuren om mislukkingen en gemiste kansen, dan zullen we de dood niet kunnen accepteren.

Belangrijk 

De levensfase's van Erikson zijn vloeiend en variabel. Het is niet zo dat een bepaald thema strikt aan een bepaalde leeftijd is gebonden.  Zo spelen identiteitsvragen ook nog tijdens hogere leeftijd .

Persoonlijkheid 

Erikson gebruikt het door Sigmund Freud ontwikkelde model van de persoonlijkheid. Dit model gaat ervan uit dat de persoonlijkheid een dynamische structuur is, die gevormd wordt door 3 krachten:


het es (het)

het Ich (ik)

het Uber-ich (boven- ik)

Create a presentation like this one
Share it on social medias
Share it on your own
Share it on social medias
Share it on your own

How to export your presentation

Please use Google Chrome to obtain the best export results.


How to export your presentation

New presentation

by birgitdeleeuw

25 views

Public - 9/1/16, 2:13 PM