บทที่ 1

บทนำ

ความสำคัญและที่มาของโครงการ

ร้านกาแฟ เดอะร็อค คอฟฟี่ ตั้งอยู่ ถนนปาย-แม่ฮ่องสอน ต.สบป่อง อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ตรงข้ามสถานีโรงพัก อ.ปางมะผ้า หน้ารีสอร์ทเดอะร็อค ภายในร้านมีเครื่องดื่มให้บริการ อาทิ กาแฟร้อน-เย็น น้ำผลไม้โซดา และขนมทานเล่น เป็นสถานที่พบประพูดคุย หรือเจราธุรกิจ และการที่ร้านนำ อินเตอร์เน็ต Wi-Fi เข้ามาให้ลูกค้าได้ใช้บริการ จึงทำให้เป็นที่นิยมของคนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวที่สันจรผ่านไปมา 

จากข้อความข้างต้นทางร้านยังประสบกับปัญหาต่าง ๆ อาทิ พนักงานมีการจดจำรายการสั่งลูกค้าผิดไปจากความต้องการ ปัญหาการจัดลำดับลูกค้าว่าลูกค้ารายใดมาก่อน มาหลัง หรือแม้กระทั่ง ปัญหาอันเนื่องมาจากสินค้าไม่เพียงพอกับความต้องการ เช่น ลูกค้าสั่งสินค้าแล้วแต่ไม่มีวัตถุดิบที่เพียงพอในการ ทำเครื่องดื่มที่ลูกค้าสั่ง และการนำ Wi-Fi เข้ามาใช้นั้นส่งผลกะทบต่อการใช้งานอินเตอร์เน็ต คือ การใช้งานอินเตอร์เน็ตมากเกินไป การโหลดหนัง เพลง หรือวีดีโอต่าง ๆ และอาจมีบุคคลภายนอกใช้งาน WI-Fi ของทางร้าน ทำให้อินเตอร์เน็ตช้า

Create a presentation like this one
Share it on social medias
Share it on your own
Share it on social medias
Share it on your own

How to export your presentation

Please use Google Chrome to obtain the best export results.


How to export your presentation

New presentation

by pbussarakam1112

13 views

Public - 10/7/16, 4:08 PM