โรงงาน Thai union

  • บริษัทไทยยูเนี่ยนฟีดมิลล์ จำกัด (The best aquatic feed) 
  • ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์น้ำทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ

ที่ตั้ง 89/1 หมู่ 2 ถนนพระราม 2 ตำบลกาหลง อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000

Quality Control  ก่อนกระบวนการผลิต

  1. การชั่งน้ำหนัก
  2. วัดค่าความชื้นของวัตถุดิบ
  3. ตรวจหาสิ่งเจือปนในวัตถุดิบ 

กระบวนการผลิตอาหารสัตว์น้ำอาหารปลา (อาหารลอย)

Create a presentation like this one
Share it on social medias
Share it on your own
Share it on social medias
Share it on your own

How to export your presentation

Please use Google Chrome to obtain the best export results.


How to export your presentation

New presentation

by nilittle26786

21 views

Public - 4/28/16, 7:41 AM