Het Verpleegplan

Thema 1 Oriëntatie op het beroep

Methodisch werken

Wet BIG


Doel is:

De kwaliteit van de beroepsbeoefening in de individuele gezondheidszorg te bevorderen en bewaken.

Het beschermen van de zorgvrager tegen ondeskundig  en onzorgvuldig handelen door beroepsbeoefenaren.

Welke deskundigheid heb je nodig :

* het verrichten van handelingen op het gebied van observatie, begeleiding, verpleging en verzorging;

* het ingevolge opdracht van een beroepsbeoefenaar op het gebied van de individuele gezondheidszorg verrichten van handelingen in aansluiting op diens diagnostische en therapeutische werkzaamheden.

 

Wat is verplegen

Verplegen is het herkennen, analyseren, alsmede advies en bijstand te verlenen ten aanzien van feitelijke of dreigende gevolgen van lichamelijke en/of geestelijke ziekteprocessen, handicaps, ontwikkelingsstoornissen en hun behandeling voor de fundamentele levensverrichtingen van het individu.

Vormen van zorg

Zelfzorg

Zelfzorgvermogen

Zelfzorgtekort

Eigen kracht

Mantelzorg

Respijtzorg

Vrijwilligerszorg

Professionele zorg

Zorgvrager


Zorgcategoriën

Beroepen

Werkvelden

Intramuraal

Semimuraal

Extramuraal


Transmuraal

Opdrachten in het werkboek maken:

Het beroep

opdracht 1 t/m 11

bladzijde 11 t/m 15 bovenaan

Toepassingsopdracht bladzijde 20 -21 maken

Bespreken opdrachten.

Beroepscode


Beroepsprofiel
Create a presentation like this one
Share it on social medias
Share it on your own
Share it on social medias
Share it on your own

How to export your presentation

Please use Google Chrome to obtain the best export results.


How to export your presentation

New presentation

by jsaes

18 views

Public - 9/7/16, 11:33 AM