Portfolio opdracht

- terugblik huiswerk opdracht

- Nabespreken

- Wie ben jij online?

Maak een website over een eigen te kiezen onderwerp

Doe dit in één van de volgende formats;

Jimdo, Jouwweb, Padlet, Survimonkey, Weebly, Yola, Simpsite, Dudaone of Wix


Eisen voor de website;

Je url is je titel, beginpagina (homepage), drie subpagina's, gebruikmaken van links + een 'wie ben ik' pagina


Upload je url op http://todaysmeet.com/Trello-uitleg
vóór 5 oktober

Zorg dat je de huiswerkopdracht alsnog vóór volgende week dinsdag, 11 oktober, upload op:


http://todaysmeet.com/Trello-uitleg

Maak zes groepjes van vijf

Opdracht 1: Bespreek in je groep de volgende vragen. Presenteer daarna de uitkomsten aan de klas.


Wie ben jij online?

Hoe wil jij online gekend worden?

Hoe kun je het beste online zoeken?

Hoe communiceer je online met anderen?

Wat vind jij echt leuk online?

Wat vind jij echt niet leuk online?

Bron: http://mediawijsheidinhetmbo.nl/online/

Opdracht 2. Maak een profielschets van wie jij online (zakelijk/privé) wilt zijn;


- Omschrijf jezelf in één kernzin

- Wat is het doel van je online identiteit


Maak een profielschets van hoe jij jezelf binnen je portfolio wilt presenteren;


- Welke doelgroep wil jij met je portfolio aanspreken

- Wat ga je aan je portfolio doen, noem vier concrete klussen en geef hierbij een tijdspad aan

- Bedenk een passende URL voor je website

Lever de antwoorden van opdracht 1 en 2 in verslagvorm in.

Vóór dinsdag 11 oktober, per mail naar:


l.lijs@fcroc.nl

Create a presentation like this one
Share it on social medias
Share it on your own
Share it on social medias
Share it on your own

How to export your presentation

Please use Google Chrome to obtain the best export results.


How to export your presentation

New presentation

by llijs

91 views

Public - 10/4/16, 8:14 PM