Plannen van Zorg (3)


Het zorgproces


Hfdst.4

Methodisch werken


Doelgericht

Systematisch

Procesmatig

Bewust


Positief doel

Preventief doel

Curatief doel

Palliatief doel


Systematisch

Voorbereiding

Uitvoering

Nazorg

Procesmatig

1. Gegevens verzamelen.

2. Vaststellen van behoeften , wensen en problemen.

3. Zorgdoel vaststellen

4. Plannen van zorgactiviteiten

5. Uitvoeren van de zorgactiviteiten

6. Evalueren van de zorgactiviteiten


Dit proces wordt steeds herhaald.

Zo pas je de doelstelling regelmatig aan op de behoeften van de zorgvrager.

Bewust

Om goede zorg te kunnen bieden moet je:

Nadenken ( wat ga je doen)

Waarom doe ik het

Wat doe ik nu

Plan je activiteiten

Het zorgdossier

Indeling van het zorgdossier

Personalia

Zorgovereenkomst

Medisch dossier

Persoonlijk dossier

Checklist bij intake

Uitslagen onderzoeken

Zorgplan

Werkplan

Rapportage


Klinisch redeneren

Is het proces van het koppelen van je eigen observaties en interpretaties aan de medische kennis die je bezit om zo te beredeneren welke volgende stappen je moet nemen.

Create a presentation like this one
Share it on social medias
Share it on your own
Share it on social medias
Share it on your own

How to export your presentation

Please use Google Chrome to obtain the best export results.


How to export your presentation

New presentation

by jsaes

17 views

Public - 7/4/16, 7:59 AM