Dyslexie en het Middelbaar Beroepsonderwijs

Voorlichting

1. Informeren

2. Discussie

3. Vragenlijst - doelen stellen

'Dyslexie studenten voorbereiden op het mbo onderwijs'

1. Bewust zijn van de ondersteuningsmogelijkheden vanuit het mbo.

2. Bewust zijn van mogelijk probleemgedrag in relatie tot dyslexie.

3. Zelfredzaam zijn als student op het mbo.

1.1 Ondersteuningsmogelijkheden

Welke hulp kan er worden aangereikt vanuit het Leeuwenborgh?

Dyslexiepas

Proces aanvraag

Voorzieningen dyslexiepas

1. Verklanking

2. Extra tijd

3. Formaat

4. Regel- en strategiekaarten

5. Relevantie taal- en/of spelfouten

6. Laptop

7. Geen onverwachte leesbeurten

8. Kopieën lesverslagen

9. Structuur

10. Extra aandacht

Kurzweil

1. Aanmelding

2. Fronter

3. bibliotheek


www.leeuwenborgh.nl

1.1 Ondersteuningsmogelijkheden

Wie is er verantwoordelijk en welke rol vervult diegene?

3 soorten begeleiding:

- 1e lijn; basisbegeleiding

- 2e lijn; specialistische begeleiding

- 3e lijn; externe begeleiding

1e lijn basisbegeleiding

Wie?

Docent / studieloopbaanbegeleider


Rol?

- Signaleren dyslexie

- Informeren hulp

- Plan van aanpak

- Uitvoeren ondersteuning

2e lijn specialistische begeleiding

Wie?

Dyslexiespecialist 


Rol?

- Adviseren

- Screening en diagnostiek

- Programma's / trainingen

3e lijn externe begeleiding

Wie?

Orthopedagoog, softwarebedrijf, begeleidingsinstituut


Rol?

- Informeren mogelijkheden / middelen

- Training

- Specialistische begeleiding

1.2 Mogelijke problemen

Welke problemen kunnen zich voordoen tijdens de studieloopbaan?

3 vormen van belemmeringen op het mbo;

- Beroepsvaardigheden, vakken en praktijk

- Frustratie van talent

- Eindcompetenties

Beroepsvaardigheden, vakken en praktijk

- Veel en snel verwerken informatie

- Correcte schrijftaal

- Lettertype examen

- Verwerken schrijfopdrachten

- Multiple-choice

Frustratie van talent

Eindcompetenties

- Veilig kiezen? / lager onderwijs?

- Uitdaging? / demotivatie?

- Aangaan vervolgopleiding of nieuwe functie?

1.2 Mogelijke problemen

Welke problemen kunnen zich voordoen op persoonlijk vlak?

Sociaal-emotioneel

- Twijfel

- Faalangst

- Motivatie

- Zelfbeeld


Taak- en werkhouding

- Concentratie

- Structuur


1.3 Zelfredzaamheid

Hoe voorkom ik mogelijk problemen in relatie tot dyslexie?

Beschermende factoren

- Toepassen strategieën (lees, luister, spelling)

- Inzetten software

- Ezelsbruggetjes en 'reminders'

- Leerstijlen aanleren

- Motivatie

- Doorzettingsvermogen

- Zelfbeeld

1.3 Zelfredzaamheid

Hoe ga ik te werk als ik hulp of ondersteuning nodig heb?

1. Op de opleiding

(Eerdere oplossingen / meedenken aanpassingen / portfolio / 

afspraken).

2. Op de werkplek

(Lijstje sterke punten / overzicht werkzaamheden en hulpmiddelen / oefen vooraf / aangeven indien moeite).

3. Algemeen

(Doelen / eigen weg / elkaar helpen).


1.3 Zelfredzaamheid

Waar moet ik rekening mee houden op het mbo?

Nu aan jullie.

2. Discussie

Stelling 2.1

Voor studenten met dyslexie hoeft men geen ondersteuning te bieden.

2. Discussie

Stelling 2.2

Het deelnemen aan een nieuwe studie is lastig voor studenten met dyslexie.

2. Discussie

Stelling 2.3

Problemen in relatie tot dyslexie heeft men altijd zelf in de hand.

2. Discussie

Stelling 2.4

De school moet maar rekening met mij houden, ook al laat ik niet merken dat ik hulp nodig heb.

2. Discussie

Stelling 2.5

Zelfstandig zijn en weten van aanpak is belangrijk voor mij als student. 

3. Vragenlijst - doelen stellen

Create a presentation like this one
Share it on social medias
Share it on your own
Share it on social medias
Share it on your own

How to export your presentation

Please use Google Chrome to obtain the best export results.


How to export your presentation

New presentation

by bmxfeuler

20 views

Public - 6/21/16, 7:09 AM