Organisationer med ett uppdrag eller behov att utforska, förändra eller förändra organisation, process eller tjänster för att möta framtidens värdeskapande – oavsett om det gäller medborgare, brukare eller kunder.  


#användarcentrerade metoder

#digitala lösningar och förhållningssätt

#kombinera lärdommar och utmaningar från en bredd av sektorer

xKRP - DATALAB / / / VR SOM EMPATIMASKIN

...och ett litet tips

Petter Falk
Service Designer 
Group Innovation / SP ServiceLabs


www.ri.se

Create a presentation like this one
Share it on social medias
Share it on your own
Share it on social medias
Share it on your own

How to export your presentation

Please use Google Chrome to obtain the best export results.


How to export your presentation

Copy - Pitch Analogt till digitalt

by petterfalk

30 views

Public - 8/24/16, 10:39 AM