Niekedy sa stačí, len opýtať

...



Kvalitatívne prieskumy - implementácia výsledkov do praxe

Domienka vs. Realita


Stanislav Cintavý   CEO



BEPON - slovenská sieť predajní od roku 1993


- 23 rokov na  trhu


- SR + ČR 70 predajní


- Líder v oblasti predaja pančuchového a ponožkového sortimentu


- služby pre zákazníkov


Bepon 1993

Bepon 2016

Niekedy sa stačí,len opýtať...


...dnes treba už len vedieť kde a koho

Digitalizácia sprístupnila množstvo informácií nielen pre zákazníkov, ale aj pre firmy ako také

Prípadová štúdia č.1


" Vyrástli sme na Slovensku"


Prípadová štúdia č.2


"Vernostná karta v mobile"

Po 4 hodinách strávených na predajni bolo jasné, že primárna cieľová skupina si nebude sťahovať aplikáciu do mobilného telefónu.





Bariéry:


čas


príliš technický prístup


produktové podnety sú silnejšie ako komfort pri platení

Prípadová štúdia č.3


"Sme inovatívni"

Služba " pančuchového kuriéra"

Služba "poistenie pančúch"

Služba " úprava plaviek na mieru"

Dôležitejšie ako počet inovácií je, 

koľko zákazníkov vie aspoň o jednej

Vnímanie



- aj lojálne zákazníčky Beponu vnímajú túto značku ako drahú, nie však predraženú



- cenovú hladinu väčšinou považujú za adekvátnu kvalite resp. rôznym funkčným vlastnostiam



- o mnohých takýchto vlastnostiach/ prednostiach výrobkov predávaných v Bepone však bežné konzumentky nevedeli 


Prípadová štúdia č.4


"Pozícia značky - elitársky charakter? "

Personifikácia značky



Viete ako si naše zákazníčky zosobnili značku BEPON ?

Ako muža :-)

- 35-45 ročný


- v manažérskom postavení


-s veľkým dôrazom na reprezentatívnosť - aj nad svoje pomery


- konzervatívna, ale so zmyslom pre tvorivé odvážne detaily


- silno zameraná na seba a na svoju kariéru


- osoba, voči ktorej pociťujú rešpekt a aj obdiv / vzor/


- vo vzťahu k nej treba prekonávať odstup, ale po prelomení bariéry vie byť príjemným spoločníkom

" Vernosť presahuje racionálne "



Lojalita, ktorá vznikne z emócií je veľmi silná, je jej ťažko konkurovať racionálnymi hodnotami

Kampaň " Všetky sú krásne"

PRINT

Bigboard


Ďakujem za pozornosť

Create a presentation like this one
Share it on social medias
Share it on your own
Share it on social medias
Share it on your own

How to export your presentation

Please use Google Chrome to obtain the best export results.


How to export your presentation

New presentation

by kristla86

33 views

Public - 5/8/16, 8:11 PM