ประวัติของผม

ชื่อ-นามสกุล นาย มาฆะชาติ ชูวงค์

ชื่อเล่น นิว เพื่อนๆเรียก นิวเจนท์

เพศ ชาย  อายุ19 ปี

 เกิด 21 กุมภาพันธ์ 2540

นักศึกษา สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

รหัสนักศึกษา 58123650133

แก๊งค์ที่สังกัด ลานสยิ้วกิ้ว


   คติประจำใจ    

ถ้าคุณอยู่กับการพ่ายแพ้ไม่ได้

  คุณก็จะไม่มีวันที่จะชนะ

Facebook  New Makachat

เราเป็นมากกว่าเพื่อ เราคือครอบครัวเดียวกัน

จบการนำเสนอ ขอบพระคุณอย่างสูง

Create a presentation like this one
Share it on social medias
Share it on your own
Share it on social medias
Share it on your own

How to export your presentation

Please use Google Chrome to obtain the best export results.


How to export your presentation

New presentation

by newnewtransport

26 views

Public - 4/14/16, 8:00 AM