บทที่6 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย 

ความหมาย         

    คำว่า “มัลติ”(Multi) หมายถึง หลายๆ อย่างผสมรวมกัน ส่วนคำว่า “มีเดีย”(Media) หมายถึง สื่อ ข่าวสาร “มัลติมีเดีย” จึงหมายถึง การนำองค์ประกอบของสื่อชนิดต่างๆ มาผสมผสานเข้า ด้วยกัน

 มัลติมีเดียมีส่วนประกอบสำคัญ  คือ    1) ฮาร์ดแวร์  2)  ซอฟต์แวร์  3)  สื่อมัลติมีเดีย 4)  การเชื่อมโยงสื่อสาร 

 องค์ประกอบของมัลติมีเดีย   คือ     1) ข้อความหรือตัวอักษร (Text)   2) ภาพนิ่ง (Still Image เสียง (Sound)  3) วีดีโอ (Video)


เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

เนื่องจากมัลติมีเดีย เป็นเทคโนโลยีของสื่อหลากหลายสื่อ ซึ่งสามารถแบ่งเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ได้ ดังนี้

             1. เทคโนโลยีเกี่ยวกับเสียง (Audio Technology)

                  2. เทคโนโลยีเกี่ยวกับวีดิโอ (Video Technology) 

                        3. เทคโนโลยีรูปภาพ (Image Technology) 

                                4. เทคโนโลยีข้อความ (Text Technology)

                                        5. เทคโนโลยีภาพเคลื่อนไหว และภาพสามมิติ (Animation & 3D Technology) เป็น เทคโนโลยีเกี่ยวกับการแสดงผล ภาพเคลื่อนไหวแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ รวมถึงการสร้างภาพเสมือนจริง (VR -Virtual Reality)

                                                6. เทคโนโลยีการพัฒนา (Authoring System Technology) คือ เทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้น มา เพื่อสร้างเครื่องมือสำหรับงานพัฒนามัลติมีเดีย

                                                       7. เทคโนโลยีกับระบบการศึกษา เป็นการศึกษาเพื่อนำเอาเทคโนโลยีมัลติมีเดียมา ประยุกต์ใช้กับ ระบบการศึกษาในรูปของ CAI

                                                               8. เทคโนโลยีการผลิต (Publishing Technology) 

                                                                        9. เทคโนโลยีคลังข้อมูล (Media Archives) 


สตรีมมิ่งมีเดีย                                                                                                                  ประโยชน์และบทบาทของมัลติมีเดีย

     สตรีมมิ่งมีเดีย (Streaming Media) ถูกพัฒนาขึ้นมา                                                                                             1. ง่ายต่อการใช้งาน    

โดยเปลี่ยนรูปแบบการดาวน์โหลดข้อมูลที่ ต้องรอให้การโหลดข้อมูลเสร็จสิ้นก่อน จึงจะแสดงผล                               2. สร้างความรู้สึก

 ให้แสดงผลลัพธ์ไปพร้อมๆกับการโหลดข้อมูล                                                                                                                      3. สร้างเสริมประสบการณ์

รวมถึงควบคุมการแสดงผลผ่านสตรีมในขณะที่กำลังแสดงผลได้                                                                                                4. เพิ่มความสามารถในการเรียนรู้

และสามารถถ่ายทอดสัญญาณ ได้ตรงกับความ ต้องการของผู้ชม (On-Demand)                                                                            5. คุ้มค่าต่อการลงทุน

ซึ่งผู้ชมที่พลาดการถ่ายทอดสดสามารถรับชมการถ่ายทอดนั้นๆได้ใน ภายหลัง

                                                                                                                                                                                          

Create a presentation like this one
Share it on social medias
Share it on your own
Share it on social medias
Share it on your own

How to export your presentation

Please use Google Chrome to obtain the best export results.


How to export your presentation

บทที่6 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

by asgh486

158 views

Public - 8/9/16, 7:26 AM