Historien om det norske språket

- og om hvorfor nynorsk er et fag med karakterer på skolen


Norsk er et indoeuropeisk språk


Germansk:

norsk, svensk, dansk, islandsk, færøisk, tysk, engelsk, nederlandsk


Nordisk: norsk, svensk, dansk, islandsk og færøisk


Urnordisk tid: år 200 -750


"Folkevandringstida" - behov for mer fast bosetting


Et felles språk i hele Norden

Lange ord og mange stavelser  (StainawarjaR)


Skriftspråket var runer

Norden


Eigi er alt gull som glòar.


Betri er ein kràka i hendi en tvær i skògi.

NORRØN TID   750 - 1350

Vikingtid / Norrøn tid


Utferdstrang


Kolonisering

eksport av norske ord til engelsk (vindauge = window, systir = sister, baggi = bag)


Vikingene tok med seg nye ord heim til Norge1030: slaget på Stiklestad

Kristninga av Norge starter for fullt

Norge er samlet til ett rike

Vikingtida er slutt

Mellomalderen


Mange byer oppsto


Hanseatene


Kirke, konge og adel hadde stor makt


Språk: gammelnorskSvartedauen: 1350


En livsfarlig pest


ca 50 % av Norges folk døde


Prester og nonner døde fordi de måtte være hos de som var syke

 

Mellomnorsk tid: 1350 - 1550


Nedgangstider i Norge


Nesten ingen igjen i Norge som kan skrive


Nordisk union - Danmark som leder

Dansketiden: 1550 - 1814


Norge er en del av Danmark


Nordmenn skriver dansk, men de snakker dialekt


Overklassen ( de rike) i Norge snakker dansk i dagligtale


1814: Norge får egen grunnlov


Unionen med Danmark tar slutt


Krav om norsk skriftspråk

Nasjonalromantikken

Språkdebatt: 1830- årene

3 alternativ:

- å beholde dansk som skriftspråk

- å fornorske dansk

- lage et nytt språk = norsk skriftspråk

Henrik Wergeland

Knud Knudsen

Asbjørnsen og Moe


-ville fornorske dansk


Særnorske ord i eventyrene:

-troll

-hulder

-nøkk 

Et nytt, norsk skriftspråk


Ivar Aasen ( nynorsken sin "far)

- sammenlignet mange norske dialekter

- laget et nytt språk med felles trekk fra dialektene 

To språksyn i Norge

Johan Sebastian Welhaven ( og de fleste embets-mennene):
Å fornorske dansk 

- ta i bruk norske ord

- ta i bruk norske måter å uttrykke seg på 

P.A. Munch og Ivar Aasen:

Et nytt norsk skriftspråk

- ta i bruk norrøne former der det var naturlig1884: Norge får to offisielle skriftspråkRiksmål ( "bokmål")

Landsmål ( "nynorsk")


Stortingsvedtak: Begge språkene skal være likstilte


Hovedmål

Sidemål

Hvor går veien videre?

Create a presentation like this one
Share it on social medias
Share it on your own
Share it on social medias
Share it on your own

How to export your presentation

Please use Google Chrome to obtain the best export results.


How to export your presentation

New presentation

by bhbng

19 views

Public - 10/16/16, 2:19 PM