Stap 2: stellen van VPK diagnosen

Classificatiesysteem

Hierin zijn alle mogelijke gezondheidsproblemen beschreven die horen binnen de reikwijdte van het verpleegkundig beroep.

Een classificatie geeft jou als VPK overzicht voor het beschrijven van verpleegproblemen.

Voorbeelden van classificatiesystemen:

Volgens Nictiz zijn Nanda/NIC/NOC, Omaha system, International Classification of Nursing Practice (ICNP) en de International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) veelgebruikte systemen binnen de verpleging en verzorging. 

Deze geven richting aan de beschrijving en indeling van zorg.

ICF

ICF, International Classification of Functioning, Disability and Health

Met de ICF is het mogelijk het menselijk functioneren en de eventuele problemen die mensen daarbij ervaren te beschrijven. Bovendien kunnen ook de externe factoren die op dat functioneren van invloed zijn worden geklasseerd. Beschrijven van het functioneren is mogelijk vanuit drie perspectieven: 

 1. De mens als organisme 

2. Het menselijk handelen 

3. Deelname aan de samenleving 

Gegevens verzamelen , indelen en dan?

Dan stel je een diagnose, maak je interventies en beschrijf je zorgresultaten.

NANDA : North American Nursing Diagnoses Association ontwikkelen diagnosen.

NIC:  een classificatie voor verpleegkundige interventies

 NOC: een classificatie voor verpleegkundige- of zorgresultaten/ uitkomsten van zorg 


RUMBA


Relevant

Understandable=

Begrijpelijk, in begrijpelijke taal geschreven

Measurable =Meetbaar, toetsbaar.

Behavioral=

Concreet, in gedragstermen en daardoor voor iedereen waarneembaar, gedrag                

Attainable

=Haalbaar

Objectief en subjectief


- Dhr. is goed te pas.

- Dhr. uitte zijn gevoelens op niet gepaste wijze.

- Het regent buiten.

TIP:Een object in Engels is een voorwerp, een feit is ook 'een voorwerp', dus objectief gaat over feiten. Subjectief gaat over een mening.

Vragen?


Create a presentation like this one
Share it on social medias
Share it on your own
Share it on social medias
Share it on your own

How to export your presentation

Please use Google Chrome to obtain the best export results.


How to export your presentation

New presentation

by majellapannekoek

11 views

Public - 9/27/16, 11:29 AM