- E V O L U T I O N -

- O F -

- N E T W O R K -

- E V O L U T I O N -

- O F -

- N E T W O R K -

เครือข่ายภายใน หรือ แลน 

เป็นเครือข่ายที่ใช้ในการ

เชื่อมโยงกันในพื้นที่ใกล้เคียงกันเช่นอยู่ในห้อง หรือภายในอาคารเดียวกัน

เครือข่ายวงกว้าง หรือ แวน 

เป็นเครือข่ายที่ใช้ในการ

 เชื่อมโยงกันในระยะทางที่

ห่างไกล อาจจะเป็น กิโลเมตร

หรือ หลาย ๆ กิโลเมตร

เครือข่ายงานบริเวณนครหลวง หรือ แมน

เครือข่ายของการติดต่อระหว่างไมโคคอนโทรลเลอร์ หรือ แคน

เป็นเครือข่ายที่ใช้ติดต่อกัน

ระหว่างไมโครคอนโทรลเลอร์ (Micro Controller unit: MCU)

เครือข่ายส่วนบุคคล

 หรือ แพน 

เป็นเครือข่ายระหว่างอุปกรณ์เคลื่อนที่ส่วนบุคคล

เช่น โน้ตบุ๊ก มือถือ อาจมีสายหรือไร้สายก็ได้

เครือข่ายข้อมูล หรือ แซน 

เป็นเครือข่าย (หรือเครือข่ายย่อย) ความเร็วสูงวัตถุประสงค์เฉพาะที่เชื่อมต่อภายในกับอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลชนิดต่างกันด้วยแม่ข่ายข้อมูลสัมพันธ์กันบนคัวแทนเครือข่ายขนาดใหญ่ของผู้ใช้

อินเทอร์เน็ต คือ การเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกัน ตามโครงการของอาร์ป้าเน็ต (ARPAnet = Advanced Research Projects Agency Network) เป็นหน่วยงานสังกัดกระทรวงกลาโหมของสหรัฐ (U.S.Department of Defense - DoD) ถูกก่อตั้งเมื่อประมาณปีค.ศ.1960(พ.ศ.2503) และได้ถูกพัฒนาเรื่อยมา

Gateway เป็นอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่เชื่อมต่อเครือข่ายต่างประเภท

เข้าด้วยกัน เช่น การใช้เกตเวย์ในการเชื่อมต่อเครือข่าย

ที่เป็นคอมพิวเตอร์ประเภทพีซี (PC)

เข้ากับคอมพิวเตอร์ประเภทแมคอินทอช (MAC) เป็นต้น

Cloud Computing คือบริการที่ครอบคลุมถึงการให้ใช้กำลังประมวลผล หน่วยจัดเก็บข้อมูล และระบบออนไลน์ต่างๆจากผู้ให้บริการ เพื่อลดความยุ่งยากในการติดตั้ง ดูแลระบบ ช่วยประหยัดเวลา และลดต้นทุนในการสร้างระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเอง ซึ่งก็มีทั้งแบบบริการฟรีและแบบเก็บเงิน

Create a presentation like this one
Share it on social medias
Share it on your own
Share it on social medias
Share it on your own

How to export your presentation

Please use Google Chrome to obtain the best export results.


How to export your presentation

New presentation

by benzmtutd10

17 views

Public - 8/15/16, 4:48 AM