Hybe

10. 9. 2016

Židům 12:12-14

Posilněte své zemdlené ruce 

i klesající kolena...

ZRANĚNÍ

Co potřebujeme k tomu, 

abychom prošli cílovou čarou?

`Posilněte proto své zemdlené ruce

i klesající kolena´ a `vykročte jistým krokem´, aby to, co je chromé, docela nezchromlo, ale naopak se uzdravilo. Usilujte o pokoj se všemi a o svatost, bez níž nikdo nespatří Pána.

1. MUSÍME VĚDĚT, ŽE JSME ZRANITELNÍ

2. MŮŽEME BÝT POSILNĚNI

Když Mojžíšovi umdlévaly ruce, ... Áron a Chúr, každý z jedné strany, mu podpírali ruce, takže vytrval s rukama nahoře až do západu slunce. I porazil Jozue Amáleka.


Mojžíšova 17:12-13

2. MŮŽEME BÝT POSILNĚNI

Já jsem však za tebe prosil, 

aby tvá víra neselhala; a ty, až se obrátíš, 

buď posilou svým bratřím.


Lukáš 22:32

2. MŮŽEME BÝT POSILNĚNI

Lide, v každý čas v něho doufej, 

vylévej před ním své srdce! 

Bůh je naše útočiště.


Žalm 62:9

3. NEBUDEME ZRAŇOVAT JINÉ

Usilujte o pokoj se všemi a o svatost, 

bez níž nikdo nespatří Pána. 

Dbejte na to, ať nikdo 

nepromešká Boží milost; 

ať se nerozbují nějaký jedovatý kořen, 

který by nakazil mnohé.

3. NEBUDEME ZRAŇOVAT JINÉ

4. PROČ TO VŠECHNO DĚLÁME?

4. PROČ TO VŠECHNO DĚLÁME?

Vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo, 

s pohledem upřeným na Ježíše,
který vede naši víru od počátku až do cíle. 


Židům 12:1 

pokora

naděje

požehnání

Create a presentation like this one
Share it on social medias
Share it on your own
Share it on social medias
Share it on your own

How to export your presentation

Please use Google Chrome to obtain the best export results.


How to export your presentation

Židům 12:12-14, Hybe, 10.9.2016

by jirichod

18 views

Public - 9/8/16, 7:34 AM