Wat vind ik van presenteren?

Wat was mijn beste presentatie?

waar moet een goede presentatie aan voldoen?

  1. aandacht voor het publiek
  2. gebruik steekwoorden
  3. duidelijk lettertype
  4. goede lichaamstaal
  5. afbeeldingen gebruiken

Wat mag er niet in een goede presentatie

  1. niet te veel slides gebruiken
  2. geen hele teksten
  3. niet te weinig informatie gebruiken
  4. niet te lang
  5. niet binnensmonds praten

wat is het verschil tussen prezie en powerpoint

Powerpoint is offline

Prezie is online

slide.es, Bunkr en Swipe

Online presentaties


Create a presentation like this one
Share it on social medias
Share it on your own
Share it on social medias
Share it on your own

How to export your presentation

Please use Google Chrome to obtain the best export results.


How to export your presentation

New presentation

by gjkamphuis

3 views

Public - 11/22/16, 8:35 AM