Å jobbe med forståing av svensk talemål og skriftspråk, og sjå på likheiter og ulikheiter mellom norsk og svensk skriftspråk.

Bruk av forventningsnotat før og etter vi ser på teksten.

Bevisstgjering rundt nabospråkforståing.

Kva tror elevane dei kan?

Kvor mykje forstår dei eigentleg?

Sjå på den skriftlege teksten fyrst.

Kor mykje forstår dei?


Hujedamej sånt barn han var


Hör nu på govänner, så ska jag för er berätta

vad en gosse gjorde, det är nu längesen,

men nog lever minnet kvar i Smålands sköna dalar,

Katthult Lönneberga, det var den gossens hem.

Hujedamej, sånt barn han var,

Ej värre tänkas kan,

Och Emil var det namn han bar,

Ja, Emil hette han.


Refr:

Sing-dudel-dej-sing-dudel dej

Sing-dudel-dudel-dej

Sing-dudel-dej-sing-dudel-dej

Hu-jeda-jeda-mej.

Hör nu på, govänner, så ska jag för er berätta

vad vår Emil gjorde en dag i sköna maj.

Upp i Katthults flaggstång hissa han sin lillasyster,

stod sen lugnt och såg henne hänga där på svaj.

Hujedamej, sånt barn han var,

fast Ida var rätt nöjd,

ty ingen annan svävat har

på denna höga höjd.


Nästa hyss han gjorde var när han i grönsakssoppan

dök på huvet ner och sen satt där stenhårt fast

uti mor sins soppskål, ty hans öron var för stora,

så det blev att fara till doktorn det med hast.

Hujedamej, sånt barn han var,tror inte också ni,

att den som blott en soppskål har

vill ej ha gossar i?

Deretter lytte på songen.

Kor mykje forstår dei no?

"Trafikklysmetoden"

Elevane markerer kvar for seg ord i teksten med

grønt --> ord som er like med norsk

gult --> ord som betyr det samme, men staves annleis

rødt --> ord som eleven ikkje kjenner igjen

Dei gule orda

Læraren skriv alle dei gule orda på tavla.

Samman kan elevane sjå om dei finn fellestrekk med kva som er annleis frå norsk.

Dei røde orda

Læraren skriv alle dei røde orda på tavla.

Samman kan dei forsøke å fine ut kva dei betyr, mellom anna ved å sjå på konteksten dei står i.

Create a presentation like this one
Share it on social medias
Share it on your own
Share it on social medias
Share it on your own

How to export your presentation

Please use Google Chrome to obtain the best export results.


How to export your presentation

New presentation

by edelstein85

19 views

Public - 9/24/16, 1:24 PM