Bewust sociaal 

Wat gaan we doen deze les?

1. Inleiding

2. Oriënteren 

3. Opdracht/filmpje asociaal gedrag

4. Het nieuws

5. Rollenspel

6. Terugblikken op de rollenspellen

7. Opdracht Bewust sociaal

8. Toets

9. Einde les

Inleiding 

'Zonder dat we het door hebben worden we steeds asocialer'. Dat was de slogan van een campagne van SIRE. Deze was een paar jaar geleden op tv.


Wat zou daar mee bedoeld worden?

Oriënteren 

Wat betekenen deze woorden?


Onbewust

Asociaal

Sociaal

Normen

Waarden

Onderwijsleersgesprek 

Kunnen jullie voorbeelden noemen van asociaal en sociaal gedrag? 

Opdracht asociaal gedrag

Noteer van het komende filmpje het asociale gedrag.

Het nieuws. Is dit sociaal of asociaal gedrag?

Rollenspel 

Jullie gaan in tweetallen een rollenspel spelen.

1 persoon werkt in een kledingwinkel, de andere persoon vertoont asociaal of sociaal gedrag.

Het rollenspel moet 3 minuten duren, en wordt voor de klas uitgebeeld.


Succes!

Terug blikken rollenspel 

Welk gedrag hebben jullie gezien? 

Opdracht: Bewust sociaal 

Jullie mogen de opdracht: Bewust sociaal individueel maken in je werkboek op bladzijde 14. 


Succes!

Toets

De toets is te vinden op de link: https://testmoz.com/665548


Einde les 

Docenten informatie 


Het onderwerp: Bewust sociaal past bij het vak sociologie omdat sociaal bewustzijn het gedrag bepaald van ieder persoon in de maatschappij. Leerlingen worden zo bewust van gewenst en ongewenst gedrag in de maatschappij. Doelen  VMBO KB


Van een gegeven asociaal probleem kunnen de

leerlingen beschrijven welke belangen bij betrokkenen een rol spelen in relatie tot hun maatschappelijke positie.

 

De leerlingen moeten de woorden:  waarden en normen (en het verschil daartussen) kunnen beschrijven. 

Bronvermelding

 Otterdijk, R. (2007). Geraadpleegd op 19 februari 2016 van, http://www.slo.nl/downloads/archief/Maatschappijleer_20een_20vak_20in_20beweging.doc/ 


Elchardus, M. (2007). Sociologie een inleiding. Inkahootz, Amsterdam.

Create a presentation like this one
Share it on social medias
Share it on your own
Share it on social medias
Share it on your own

How to export your presentation

Please use Google Chrome to obtain the best export results.


How to export your presentation

Copy - New presentation

by birgitdeleeuw

26 views

Public - 3/4/16, 1:40 PM