1. neděle v adventu

Oldřichovice, 27.11.2016

Za dnů judského krále Heroda žil kněz, jménem Zachariáš, z oddílu Abiova; měl manželku z dcer Áronových a ta se jmenovala Alžběta. Oba byli spravedliví před Bohem a žili bezúhonně podle všech Hospodinových příkazů a ustanovení. Neměli však děti, neboť Alžběta byla neplodná a oba byli již pokročilého věku. 

Lukáš 1:5-7

SCEAV 2016

ROK RODINY

Za dnů judského krále Heroda žil kněz, jménem Zachariáš, z oddílu Abiova; 

měl manželku z dcer Áronových 

a ta se jmenovala Alžběta.


Lukáš 1:5 

Pýcha očí a nadutost srdce, ač jsou svévolníkům světlem, jsou hříchem.


Přísloví 21:4

Neměli ... děti

neboť Alžběta byla neplodná 

a oba byli již pokročilého věku.

některé věci se nedají vrátit / změnit

    Abraham           Izák          Jákob

       

    Abraham           Izák          Jákob

      Sára              Rebeka     Ráchel

V Božím plánu není 

splnit všechna naše přání


HERODES


urvat pro sebe


ZACHARJÁŠ


uspokojen v Něm

zapomínaje na to, co je za mnou, upřen k tomu, co je přede mnou, běžím k cíli, abych získal nebeskou cenu, jíž je Boží povolání 

v Kristu Ježíši.


Filipským 3:13-14

Create a presentation like this one
Share it on social medias
Share it on your own
Share it on social medias
Share it on your own

How to export your presentation

Please use Google Chrome to obtain the best export results.


How to export your presentation

Lukáš 1:5-7, 1. neděle v adventu, 27.11.2016

by jirichod

16 views

Public - 11/23/16, 5:31 PM