ระบบแนะนำเมนูอาหาร

ด้วยเทคนิค Collaborative Filtering

ที่มาและความสำคัญของปัญหา

พพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพ

Create a presentation like this one
Share it on social medias
Share it on your own
Share it on social medias
Share it on your own

How to export your presentation

Please use Google Chrome to obtain the best export results.


How to export your presentation

New presentation

by fah14422

8 views

Public - 11/22/16, 2:35 PM