One Day Trip koh samed (เกาะเสม็ด)

      เกาะเสม็ด เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด ตั้งอยู่ในเขต ต.เพ อ.เมือง จ.ระยอง มีเนื้อที่ประมาณ 3,125 หินขาว ซึ่งเป็นเกาะหินล้วน ไม่มีต้นไม้ เป็นที่อาศัยและวางไข่ของนกนางนวล

มีภูเขาสลับซับซ้อนกันอยู่ 2-3 ลูก มีสันเขาเป็นแนวยาว ส่วนฐานของเกาะอยู่ทางด้านเหนือลงมาทางด้านใต้ ซึ่งหันเข้าสู่ฝั่งบ้านเพ ด้านฝั่งตะวันตกของเกาะเป็นหน้าผาสูง และลาดชันลงสู่ด้านตะวันออกที่มีชาดหาดเว้าโค้ง จึงทำให้เกิดชายหาดที่สวยงามหลายแห่งส่วนใหญ่จะอยู่ทางด้านเหนือและตะวันออกของเกาะเสม็ด ในบริเวณปลายแหลมด้านใต้มีเกาะเล็กๆ อยู่ 3 เกาะ คือ เกาะจันทร์ เกาะสันฉลาม และเกาะหินขาว ซึ่งเป็นเกาะหินล้วน ไม่มีต้นไม้ เป็นที่อาศัยและวางไข่ของนกนางนวล     


      นับเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมอีกแห่งหนึ่งของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่มาพักผ่อนเที่ยวชมกันตลอดทั้งปี ทางด้านตะวันออกและเหนือ มีอ่าวและหาดทรายสวยๆ หลายแห่งเรียงต่อกัน เริ่มตั้งแต่ อ่าวน้อยหน่าอ่าวลูกโยน หาดทรายแก้ว อ่าวไผ่ อ่าวทับทิม อ่าวนวล อ่าวช่อ อ่าววงเดือน อ่าวแสงเทียน อ่าวหวาย อ่าวกิ่ว โดยที่หาดทรายแก้วเป็นหาดทรายที่ขาวและยาวที่สุด ยาวประมาณ 2 กิโลเมตร เป็นหาดยอดนิยมของนักท่องเที่ยว

One Day Trip 

เกาะเสม็ด

" เกาะแก้วพิศดาร "

เป็นเกาะที่มีความสำคัญในประวัติศาสตร์ของวรรณกรรมไทย ในยุคต้นของกรุงรัตนโกสินทร์ ดังปรากฏในวรรณคดีไทยเรื่อง พระอภัยมณี ซึ่งเป็นกวีนิพนธ์ของ ท่านสุนทรภู่ กวีเอกของไทย 

สัมผัสธรรมชาติ

ดำน้ำ ดูปลา ดูปะการัง

Create a presentation like this one
Share it on social medias
Share it on your own
Share it on social medias
Share it on your own

How to export your presentation

Please use Google Chrome to obtain the best export results.


How to export your presentation

ประไพ

by pppkung

20 views

Public - 6/27/16, 7:43 AM