การอบรม AutoCAD 3D 2017

http://bunkrapp.com/present/qz1rwn/

เรื่องที่ 1 พื้นฐานการใช้ AutoCAD 3D

เอกสารการอบรมเรื่องที่ 1

เอกสารการอบรมเรื่องที่ 2

เอกสารการอบรมเรื่องที่ 3

การขึ้นรูปทรงด้วยคำสั่ง Extrude 

เป็นการยืดเส้น 2 มิติขึ้นมาในแนวแกน z 

เอกสารการอบรมเรื่องที่ 3

เอกสารการอบรมเรื่องที่ 4

การใช้คำสั่ง Revolve ในการสร้างรูปทรงแบบหมุนเส้น 2 มิติ   รอบแกนที่กำหนดขึ้น

เอกสารการอบรมเรื่องที่ 4

เอกสารการอบรมเรื่องที่ 5

การใช้ Loft ในการขึ้นรูปทรง Loft เป็นการรวมเส้น 2 มิติ       หลายเส้น เข้าด้วยกันเป็นภาพ 3 มิติ

เอกสารการอบรมเรื่องที่ 5

Create a presentation like this one
Share it on social medias
Share it on your own
Share it on social medias
Share it on your own

How to export your presentation

Please use Google Chrome to obtain the best export results.


How to export your presentation

อบรม CAD 3D

by psenarak

78 views

Public - 6/10/16, 2:43 AM