Mens en maatschappij

Thema 'Wij en zij'

Inhoud

Les 1 Klompen en molens

Les 2 Nederlanders van overal

Les 3 Overal Nederlanders

Les 4 Jeugdculturen

Les 1 Klompen en molens

Vooraf

 Wat is typisch Nederlands? In het buitenland wordt Nederland omschreven als het land van de klompen, molens en tulpen. Maar is Nederland niet meer dan klompen, molens en tulpen?

In deze opdracht staat de vraag 'Wat is Nederland centraal?'.


Eindproduct

Als eindproduct van deze opdracht maak je samen met een klasgenoot het 'Ik hou van Holland'-spel. In het spel komen allerlei weetjes over de Nederlandse cultuur aan bod komen.


Alleen of samen?

Deze opdracht doe je samen met een klasgenoot.


Tijd

Voor deze opdracht hebben je 2 uur nodig.Opdracht

Indeling van de wereld in acht verschillende cultuurgebieden.

Tot welke cultuurgebieden behoren de volgende landen?

Australië

China

Mexico

Turkije

India

Indonesië

Rusland

Nigeria

Stap 2

Typisch Nederlands

Natuurlijk klompen, molens, tulpen zijn typisch Nederlands, maar er is wel meer over Nederland te zeggen.


Wat is volgens jullie typisch Nederlands?

Probeer een antwoord te bedenken op de volgende vragen:


•Wat is typisch Nederlands eten?

•Zijn er typisch Nederlandse feesten?

•Wat is of zijn typisch Nederlandse spelletjes?

•Zijn er typisch Nederlandse sporten?

•Wat zijn typisch Nederlandse huizen?

•Is er typisch Nederlands weer?


Zoek bij de dingen die typisch Nederlands zijn, typisch Nederlandse afbeeldingen


Stap 3

Eindproduct:

Maak met behulp van de antwoorden op de vragen uit stap 2 het 'Ik hou van Holland'-spel.

Wat voor soort spel het wordt mogen jullie zelf kiezen.

Jullie kunnen een quiz maken, maar het mag een een 'Mens erger je niet' of 'Ganzenbord'-spel worden.

In het spel komen allerlei weetjes over de Nederlandse cultuur aan bod.

Zorg dat jullie ook duidelijke spelregels bij het spel maken.


Speel het spel met een aantal klasgenoten.

Natuurlijk spelen jullie ook het spel dat zij gemaakt hebben.

Pas het spel eventueel nog iets aan.


Klaar?

Laat het spel beoordelen door jullie docent.

Jullie docent zal kijken naar de inhoud én de vormgeving.


Les 2 Nederlanders van overal

VooVoorrafVooraf

Nederland is een multiculturele samenleving. Dit betekent dat er in Nederland meerdere culturen, leefstijlen, naast elkaar bestaan. In Nederland wonen er mensen uit zo’n 190 verschillende landen.

In deze opdracht ga je onderzoeken waar de meeste nieuwkomers vandaan komen. Je kijkt ook naar waarom zij naar Nederland zijn gekomen.

 

Eindproduct

Als eindproduct maak je een collage waarin je laat zien dat Nederland een multiculturele samenleving is.


Alleen of samen?

Deze opdracht doe je grotendeels alleen en soms in een tweetal.


Tijd

Voor deze opdracht heb je 2 uur nodig.Stap 1

Multiculturele samenleving

Nederland is een multiculturele samenleving.

Dit betekent dat de Nederlandse samenleving bestaat uit meerdere culturen, leefstijlen.

Wanneer je over straat loopt kun je hier veel voorbeelden van zien.

Zoek op Google maps de Amsterdamsestraatweg in Utrecht op.

Loop deze straat af met behulp van de Streetview optie.

Begin bij nummer 24 en stop bij 146. Bekijk beide zijden van de straat.

Tijdens het ‘lopen’ valt misschien wel op dat er veel verschillende soorten winkels zijn in deze straat.

Veel van deze winkels horen niet bij de typisch Nederlandse cultuur.

Maak een lijstje met winkels die horen bij andere culturen

Vergelijk je lijstje met die van een andere leerling.

Hoeveel verschillende culturen hebben jullie samen gevonden?

Stap 2

Er zijn in de Nederlandse samenleving veel verschillende culturen aanwezig.

Deze ‘mengeling’ is in de loop van de geschiedenis ontstaan.


Bekijk het onderstaande filmpje over de multiculturele samenleving. Beantwoord daarna de vragen op de volgende pagina.


http://player.ntr.nl/in1198175dex.php?prid=NPS_&width=640&height=360&showTitlebar=false
Opdracht


Iemand die vanuit het buitenland naar Nederland verhuist, wordt ook wel een:

O immigrant genoemd

O gastarbeider genoemd


Veel immigranten komen uit de oude Nederlandse koloniën, zoals Indonesië en Suriname.

O waar

O niet waar


 

Gastarbeiders waren mensen die in Nederland kwamen om te werken, uit welke landen kwamen zij?

O Indonesië, Spanje en Somalië

O Italië, Marokko en Turkije


Wat wordt nog meer als reden genoemd voor mensen om naar Nederland te komen?

O gevaar in eigen land

O het gunstige klimaat


Uit welk van de onderstaande landen komen niet veel immigranten?

O Duitsland

O Indonesië

O Suriname

O Verenigde Staten

Stap 3

Er zijn niet alleen mensen uit de oude koloniën en gastarbeiders in Nederland komen wonen.

Ook vluchtelingen zoeken hier een nieuwe woonplaats.

Bekijk de volgende twee filmpjes.

http://www.schooltv.nl/video/opvang-van-vluchtelingen-hoe-worden-vluchtelingen-in-nederland-opgevangen/#q=Opvang%20van%20vluchtelingen

http://www.schooltv.nl/video/vluchteling-saman-is-gevlucht-uit-iran/#q=VluchtelingHieronder zie je vijf zinnen.

Door de zinnen in de juiste volgorde te zetten, kun je een logisch verhaal met de zinnen maken. Zet de zinnen in de juiste volgorde.

1.Nederland biedt de vluchtelingen onderdak aan.

2.Als dit niet zo is, dan wordt de vluchteling teruggestuurd.

3.Nederland zoekt uit of de vluchteling echt gevaar loopt in het land waar hij vandaan komt.

4.Mensen vluchten vanuit hun land naar Nederland.

5.Wanneer dit zo is, dan krijgt de vluchteling een verblijfsvergunning.

De juiste volgorde is: 4 - ... - ... - ... - ... - ...

Stap 4

Tussen 1945 en nu zijn er verschillende groepen immigranten naar Nederland gekomen. Sommige kwamen uit de Nederlandse Koloniën, overzeese gebieden die vroeger van Nederland waren.

Anderen kwamen hier om te werken.


Bekijk onderstaand filmpje waarin alles nog een keer wordt samengevat.

Maak daarna de opdracht op de volgende pagina.


http://www.schooltv.nl/video/immigratie-vroeger-en-nu-nieuwkomers-naast-autochtonen/


Opdracht

Welke landen zie je hiernaast op de afbeelding?

Noteer ze voor jezelf en bespreek de antwoorden hierna in je groepje.

Stap 5

Eindopdracht

Als afsluiting van deze opdracht maak je op een A3-tje een collage waarin je laat zien dat Nederland een multiculturele samenleving is.

 

Klaar?

Laat de collage beoordelen door je docent.

Je docent gebruikt bij de beoordeling de volgende vragen. •Worden er in de collage minimaal twee redenen genoemd waarom mensen naar Nederland zijn gekomen?

•Wordt in de collage duidelijk dat de 'nieuwe culturen' in het Nederlands straatbeeld zichtbaar zijn?

Uitleg collage maken


Een collage bestaat uit knipsels die op een ander papier geplakt zijn en samen een nieuwe afbeelding vormen. Voor de knipsels kun je gebruik maken van foto's, tekeningen, stukjes tekst uit de krant of uit advertenties, enzovoort.

Benodigdheden

◾Papier en kranten, foto's, tijdschriften, etc.

Werkwijze

◾Bepaal eerst welke informatie je wilt vertellen.

◾Zoek zoveel mogelijk knipsels die te maken hebben met de informatie die je wilt vertellen.

◾Plak de knipsel op een groot vel papier.

◾Bedenk een goede titel voor je collage.

Je krijgt een goede beoordeling als:

◾de boodschap van de collage duidelijk is.

◾in de collage tekst en beeld goed zijn gecombineerd.

◾de collage een duidelijke titel heeft.

◾de collage origineel is.

◾de collage verzorgd is vormgegeven.


Les 3 Overal Nederlanders

Vooraf


In veel landen in de wereld wonen mensen met Nederlandse wortels. Zij of hun voorouders hebben in Nederland gewoond. Tegenwoordig vertrekken er nog steeds mensen uit Nederland. Waarom vertrekken mensen?


Eindproduct

Als eindproduct kleed je een wereldkaart op A3 formaat aan. Op de wereldkaart komen de belangrijkste landen waarnaar Nederlanders emigreren. Ook komen er op de kaart een aantal korte verhaaltjes waarin je vertelt waarom mensen emigreren.

 

Alleen of samen?

Deze opdracht doe je alleen. Je overleg wel af en toe met een klasgenoot.


Tijd

Voor deze opdracht hebben je 2 uur nodig.


Stap 1

Emigreren

Emigreren betekent dat je naar het buitenland verhuisd.

Regelmatig verhuizen er Nederlanders naar andere landen, om verschillende redenen.

Bekijk het onderstaande filmpje en maak de opdracht.


http://www.schooltv.nl/video/emigreren-erik-emigreerde-naar-noorwegen/#q=Emigreren


Naar welk land zou jij willen emigreren?

Wat zouden voor jou de voordelen zijn om hier te gaan wonen?

Zijn er ook nadelen?

Vergelijk jouw antwoorden met die van een medeleerling.

Zijn er verschillen? Bespreek de verschillen.

Stap 2

Emigratie per 1000 inwoners

Gegevens over de bevolking worden bijgehouden door het Centraal Bureau Statistiek. Zo houden zij bijvoorbeeld bij hoeveel Nederlanders er ieder jaar emigreren.

Bekijk de grafiek en beantwoord de vragen.

Waar of niet waar?

In 1960 emigreerden er ongeveer 5.000 Nederlanders.

O Waar.

O Niet waar.  


Waar of niet waar?

In 2000 emigreerden 5 personen per 1.000 Nederlanders.

O Waar.

O Niet waar.


In welk jaar is de emigratie het hoogst?

O 1950

O 1970

O 2010

Stap 3

Emigratie vroeger en nu

Vijftig jaar geleden vond er een grote uittocht uit Nederland plaats.

Bekijk het filmpje en beantwoord de vraag.


http://www.schooltv.nl/video/emigratie-vroeger-en-nu-hoe-is-het-om-je-te-vestigen-in-een-vreemd-land/#q=Emigratie%20vroeger%20en%20nuIn het filmpje worden vijf landen genoemd waar veel Nederlanders in de jaren ‘50 naartoe verhuisden, welke zijn dit?

O Australië

O Denemarken

O Spanje

O Verenigde staten

O Canada

O Saudi Arabië

O Argentinië

O Nieuw-Zeeland

O Zuid-Afrika

Stap 4


Overal Nederlanders

Er zijn veel verschillende landen waar Nederlanders naar emigreren.

Bekijk de tabel in de bron.

BronEmigratie

•Gebruik de wereldkaart die je hebt gekregen van je docent.

•Zoek de landen uit de tabel op..

•Kleur de de vijf landen waar de meeste mensen in de jaren ’50 naar toe verhuisden geel. Kleur de andere landen blauw.

•Kleur ook het land in waar je zelf naartoe zou willen emigreren. Kies zelf een kleur.

Bewaar de kaart. Je hebt hem nodig voor de eindopdracht.


Stap 5

Verschillende motieven

Er zijn veel verschillende redenen waarom mensen emigreren. Soms is de situatie in het land waar zij wonen de reden dat zij willen vertrekken, dit noem je een push factor ('duw factor').

In andere gevallen kunnen de mogelijkheden van het land waar ze naartoe willen de doorslag geven, dit zijn pull factoren ('trek-factor').

Lees ook de tekst over 'Migratiemotieven' op de volgende pagina.

Migratiemotieven

Mensen denken er goed over na

Verhuizen doe je niet zomaar. Het kost een hoop werk, geld en moeite. Toch verhuizen er jaarlijks ongeveer twee miljoen Nederlanders.

Gemiddeld verhuist iedere Nederlander zeven keer in zijn leven. Verhuizen noemen we ook wel migreren. Dat migreren kunnen mensen om verschillende redenen doen. Denk bijvoorbeeld aan geld, leeftijd en persoonlijke redenen.


Geld

Mensen willen vaak beter wonen dan dat ze deden. Dit kan alleen als er voldoende geld is. Een betere baan kan hiervoor zorgen, maar het kan ook zijn dat de verkoop van het oude huis veel geld heeft opgeleverd. Op deze manier kunnen mensen een grotere woning, een hogere hypotheek of hogere huur betalen.


Leeftijd

Als mensen ouder worden, ontstaat er een behoefte om te verhuizen. Jonge volwassenen willen vaak op zichzelf gaan wonen. Ouders met kinderen kiezen vaak voor een huis in een veiligere omgeving. Ze verlaten de stad.

Vervolg migratiemotieven

Persoonlijke redenen

Een nieuwe baan is een persoonlijke reden om te verhuizen. Om filerijden te voorkomen, gaan mensen vaak dichtbij hun werk wonen. Maar ook gezondheid, het winnen van een loterij of een scheiding is een persoonlijke reden om te verhuizen.


Emigratie

Je kunt ook van het ene land naar het andere verhuizen. Ook hiervoor zijn goede redenen te verzinnen. Denk maar aan gezinshereniging, kans op een betere toekomst of oorlog.


Push- en pullfactoren

Alle bovenstaande redenen kun je verzamelen onder twee noemers. Pushfactoren (afstotingsfactoren) en pullfactoren (aantrekkingsfactoren). De pushfactoren geven aan waarom mensen weg willen. Daarbij kun je denken aan drukte, onveiligheid en criminaliteit. Pullfactoren kunnen bijvoorbeeld veel speelruimte, een mooie natuur of veiligheid zijn.

Opdracht

Hieronder zie je zes factoren.

Geef aan of push factoren of een pull factoren zijn.

1.Oorlog in je eigen land.

2.Veel werkgelegenheid in ander land.

3.Veel criminaliteit in eigen land.

4.Veel werkloosheid in eigen land.

5.Mooie natuur/goed klimaat in ander land.

6.Hereniging met je gezin.

Heb je dezelfde antwoorden als je buurman/buurvrouw?

Bespreek eventuele verschillen.


Stap 6

Eindproduct

Als eindproduct van deze opdracht kleed je de wereldkaart die in stap 4 gemaakt hebt verder aan.

Op de kaart staan al de belangrijkste landen waarnaar Nederlanders emigreren. Kleed de kaart aan door bij de belangrijkste landen een mooie afbeelding, die iets te maken heeft met emigratie te plaatsen.

Schrijf ook bij een aantal landen een kort verhaaltje waarin je vertelt waarom mensen naar dit land emigreren.


Beoordeling

Gebruik bij de beoordeling van het eindproduct de volgende vragen:

•Zijn alle landen uit de tabel op de kaart aangegeven?

•Zijn er passende afbeeldingen gevonden?

•Bevatten de verhaaltjes de juiste emigratiemotieven?

•Is de kaart met zorg gemaakt.

Les 4 Jeugdculturen

Inleiding

Cultuur is de manier waarop mensen leven. De manier waarop zij zich kleden, muziek waar zij naar luisteren, de regels waar zij zich houden en nog veel meer zaken. In Nederland hebben veel jongeren ook een eigen cultuur, een jeugdcultuur. In deze opdracht ga je leren wat een aantal verschillende jeugdculturen onderzoeken.


Eindproduct

Als eindproduct maak je een kwartet over de verschillende jeugdculturen in Nederland.


Alleen of samen?

Het kwartet maak je samen met twee of drie klasgenoten.


Tijd

Voor deze opdracht hebben je 2 uur nodig.


Stap 1

De manier waarop mensen leven in Nederland kan erg verschillen.

Er zijn veel soorten culturen in Nederland. Niet alleen tussen groepen volwassenen zijn er verschillen, ook tussen jongeren.


Bekijk de volgende video.

http://www.schooltv.nl/video/cultuurgroepen-in-nederland-van-hippies-tot-gastarbeiders/#q=Cultuurgroepen%20in%20Nederland


Bespreek de inhoud van het filmpje met een klasgenoot.

Wat vind jij: hebben jij en je klasgenoot dezelfde cultuur?

Welke culturen komen er in jullie klas voor?

Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen de verschillende culturen?

Stap 2

Van Alto tot Sjonnie en Anita

Er zijn verschillende soorten jeugdculturen. Op de website van SchoolTV vind je veel informatie over jeugdculturen.


Hieronder zie je 10 links beschrijving van jeugdculturen.

Kies er twee of drie uit en zoek informatie over die jeugdculturen.

Gabbers

Gothic

Alto's

Hardrock

Hiphop

Kakkers

Nerds

Punkers

Skaters

Sjonnies en Anita's


Stap 3

Eindproduct

Werk samen met twee of drie klasgenoten.

Jullie maken samen over jeugdculturen.

Bekijk hoe je een kwartet maakt in de gereedschapskist.

Bekijk ook hoe een kwartet beoordeeld kan worden.

Een kwartetspel is een creatieve manier om informatie te presenteren.

Benodigdheden voor het maken van spel

◾Papier of karton. en potlood, pen, stiften, pennen, kleurpotloden of verf.

◾Afbeelding/foto en een schaar.

Werkwijze

◾Bepaal welke informatie je wilt vertellen.

◾Maak het spel.

Tips

◾Klaar? Speel het spel met een aantal klasgenoten.

Stap 1

Verzamel je onderwerpen. Zoek uit over welke onderwerpen het kwartet moet gaan. Verdeel de onderwerpen met de leerlingen met wie je het kwartet maakt.

Stap 2

Deel een onderwerp op in vier deelonderwerpen.

Stap 3

Zoek een passende afbeelding per deelonderwerp.

Stap 4

Verwerk je informatie in het blanco kwartet.

Vervolg stap 3

Je krijgt een goede beoordeling als:

◾het kwartetspel aansluit bij de vragen uit de opdracht.

◾het kwartetspel aansluit bij de doelgroep.

◾het kwartetspel goed is uitgewerkt.

◾het kwartetspel origineel is.

◾het kwartetspel er verzorgd uitziet.


Einde thema 'Wij en zij'
Informatie voor de docent

Het thema 'Wij en zij' is een thema voor tweedejaars VMBO leerlingen binnen de leerlijn mens en maatschappij.

Het gaat over de verschillende culturen in Nederland.

Doordat dit thema aansluiting geeft bij diverse sociologische begrippen, zoals o.a. cultuur, stereotypen en vooroordelen, past het heel goed bij het vak sociologie.

VMBO doelen Mens en maatschappij

Domein K4; Cultuur en socialisatie:

- beschrijven hoe een mens zich ontwikkelt tot lid van de samenleving;

- de invloed van het socialisatieproces herkennen en beschrijven;

- uitleggen dat mensen bij een (sub)cultuur (willen) horen en dat elke subcultuur invloed heeft op het

gedrag en het socialisatieproces;

- de rol van het onderwijs (als socialiserende instantie) beschrijven in de ontwikkeling van een mens als

lid van de samenleving.

Domein K7; Beeldvorming en stereotypering

- beschrijven hoe mensen bij het vormen van hun meningen beïnvloed worden door selectie van

informatie;

- aangeven dat selectieve waarneming een rol speelt in het proces van beeld- en meningsvorming;

- uitingen van vooroordelen en beeldvorming ten aanzien van mannen en vrouwen in de samenleving

herkennen en benoemen;

- voorbeelden noemen van vooroordelen en discriminatie, beschrijven hoe deze ontstaan en aangeven

wat ertegen te doen is;

- beschrijven hoe men uitingen van vooroordelen en discriminatie tegemoet kan treden vanuit het

beginsel van gelijkwaardigheid en respect;

- van een bepaald sociaal probleem beschrijven hoe de beeldvorming erover tot stand komt/ gekomen is.

Bronvermelding

Nationaal expertisecentrum. (z.j.). SLO nationaal expertisecentrum en leerplanontwikkeling. Geraadpleegd van http://www.slo.nl/


SLO Nationaal Expertisecentrum voor Leerplanontwikkeling, & Stichting Kennisnet. (z.j.). Wikiwijs leermiddelen plein. Geraadpleegd van http://www.wikiwijsleermiddelenplein.nl/

Create a presentation like this one
Share it on social medias
Share it on your own
Share it on social medias
Share it on your own

How to export your presentation

Please use Google Chrome to obtain the best export results.


How to export your presentation

New presentation

by ntinnemans

62 views

Public - 6/27/16, 4:39 PM