bron: Volkskrant, 18 mei 2016

Kabinet komt 167 miljoen tekort doordat ouderen liever thuis blijven wonen

Inhoud

 

    Samenvatting van het artikel

    Theorie

    Waarom maatschappelijk          relevant?

Samenvatting van het artikel           - Zorg aan huis kost €167 miljoen meer dan begroot

           - Thuiswonende ouderen kosten €69 miljoen meer

           - Gehandicapten kosten €27 miljoen meer


Theorie

    - Theorie gekoppeld aan hoofdstuk 5, verzorgingsstaat

    - Paragraaf 1

         "Nederland is een verzorgingsstaat, dat betekent dat de overheid zich actief bemoeit met de welvaart           en het welzijn van haar inwoners." blz. 198

         "Voor oudere mensen die niet meer zelfstandig kunnen wonen, bestaan er verzorgings- en                               verpleeghuizen." blz. 199

    - Paragraaf 7

         "Naast de AOW-kosten stijgen door de vergrijzing ook de kosten in de gezondheidszorg. Hierdoor rust           een zware last op de schouders van de jongere generaties die bereid moeten zijn te zorgen én te                   betalen voor het welzijn van de oudere generaties." blz. 231

         "Op macroniveau (de samenleving als geheel) komt de financieringsgrondslag van de g                                   gezondheidszorg voor ouderen in gevaar. [...] Mensen krijgen soms onvoldoende de zorg die ze nodig           hebben. Denk aan de thuiszorg, waar door bezuinigingen steeds minder tijd per patiënt beschikbaar             is." blz. 232

Waarom maatschappelijk relevant?

              

             

             - Onderwerp staat dichtbij

             - Jongeren en ouderen

             - Grote gevolgen voor in de toekomst

             - Het probleem blijft zich ontwikkelen 

Create a presentation like this one
Share it on social medias
Share it on your own
Share it on social medias
Share it on your own

How to export your presentation

Please use Google Chrome to obtain the best export results.


How to export your presentation

maatschappijleer krantenartikel

by vincie1999

45 views

Public - 5/18/16, 6:14 PM