PROFILE

ชื่อ : นางสาวพิมมาดา ขยันยิ่ง

วันเดือนปีเกิด : 7 ตุลาคม 2540

เลขประจำตัวประชาชน : 1100501456934

เชื้อชาติ / สัญชาติ / ศาสนา : ไทย / ไทย / พุทธ

ที่อยู่ปัจจุบัน :

3/5 หมู่ 3 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20250

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน :

100/198 หมู่ 2 ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20180

บิดา : เรืออากาศตรีนพพร ขยันยิ่ง  อาชีพ : เกษียณอายุราชการ

มารดา : นางภัคภร ณลพรรณ         อาชีพ : แม่บ้าน

วิชาที่ชอบเรียน : ภาษาอังกฤษ

งานอดิเรก : ดูหนัง, ฟังเพลง, อ่านหนังสือ, เล่นกีฬา

ความสามารถพิเศษ : ร้องเพลง, การแสดง

คติประจำใจ : ถ้าเราไม่ปล่อยวางอดีต ก็จะไม่รู้จักอนาคต

หมายเลขโทรศัพท์ : 088-829-7360

Email : love_n.4@hotmail.com / kaew.pkk@gmail.com

EDUCATION

2545

อนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย

จังหวัดกรุงเทพมหานคร


2552

โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ฝ่ายประถม

จังหวัดกรุงเทพมหานคร


2555

โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ฝ่ายมัธยม

จังหวัดกรุงเทพมหานคร


2558

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

จังหวัดชลบุรี


2559

กำลังศึกษาระดับชั้น ปวส.1 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

จังหวัดชลบุรี

AWARD

  • ประกวดการเล่านิทานพื้นบ้าน เรื่อง พิกุลทอง ได้รางวัลชนะเลิศอันดับ ที่ 1 ในการแข่งขันทักษะในระดับอาชีวะ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี จ.ชลบุรี

  • ประกวดการเล่านิทานพื้นบ้าน เรื่อง แก้วหน้าม้า ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการแข่งชันทักษะระดับภาค โรงแรมสตาร์ จ.ระยอง


  • ประกวดการเล่านิทานพื้นบ้าน เรื่อง แก้วหน้าม้า ได้รางวัลที่ 4 ในการแข่งขันทักษะในระดับชาติ        อุทยานสวรรค์ จ.นครสวรรค์

PORTFOLIO

                   อบรมภาวะผู้นำ


สถานที่ : ห้องโสตฯ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

รายละเอียดกิจกรรม :

          ได้เข้าร่วมโครงการอบรมภาวะผู้นำที่แผนกจัดทำ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมมีความเป็นผู้นำที่ดี รู้จักคิด และแยกแยะในเรื่องต่างๆ สามารถวิเคราะห์ตัวเองได้ ว่าตัวเองเป็นคนที่มีลักษณะนิสัยอย่างไร และสามารถเป็นผู้นำที่ดีได้หรือไม่


               ศึกษาดูงาน


สถานที่ : พิพิธภัณฑ์ตึกลูกเต๋า จ.ปทุมธานี

รายละเอียดกิจกรรม :

          เป็นการศึกษาดูงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีต่างๆ ตั้งแต่สมัยก่อนถึงปัจจุบัน เพื่อให้นักเรียน – นักศึกษาได้รู้เรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับเทคโนโลยี และรู้ความเป็นมาของเทคโนโลยีต่างๆ

             ทำบุญแผนก


สถานที่ : แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ                
                 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

รายละเอียดกิจกรรม :

          เป็นการทำบุญแผนก เพื่อทำบุญให้กับเจ้าที่เจ้าทาง และผู้ดูแลรักษาแผนก ทำให้นักเรียน – นักศึกษา และคณะครูอาจารย์รู้สึกอิ่มเอมใจ และมีความสุขในการทำบุญ

                พิธีไหว้ครู


สถานที่ : สนามฟุตบอล วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

รายละเอียดกิจกรรม :

          ได้เป็นพิธีกรดำเนินรายการในงานพิธีวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 

        ประเพณีลอยกระทง


สถานที่ : ชายหาดบ้านอำเภอ

รายละเอียดกิจกรรม :

          เป็นนางนพมาศในประเพณีลอยกระทง จากโรงเรียนสัตหีบวิทยาไปยังชายหาดบ้านอำเภอ โดยมีโรงเรียนสัตหีบวิทยา โรงเรียนราษฎร์ประดิษฐ์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ตลอดจนโรงแรมที่อยู่ในละแวกใกล้เคียง ได้ร่วมกิจกรรมในประเพณีลอยกระทงนี้ด้วย  

กิจกรรมกีฬาช่าง


สถานที่ : วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

รายละเอียดกิจกรรม :

          เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับการเล่นกีฬาและการเชียร์ต่างๆ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สะท้อนถึงความสามัคคี ความเป็นหนึ่งเดียวกัน และการให้อภัยในเรื่องต่างๆ ทำให้มีน้ำใจนักกีฬา และมีความสนุกสนาน ซ่งถือว่าเป็นกิจกรรมที่ทำให้นักเรียน – นักศึกษาได้ ผ่อนคลายจากการเรียน

วันแม่แห่งชาติ


สถานที่ : สวนกรมหลวงชุมพรฯ

รายละเอียดกิจกรรม :

          ได้เป็นตัวแทนของวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบในการวางพานพุ่มเงิน พานพุ่มทองที่สวนกรมหลวงชุมพรฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2559

สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศณียบัตรวิชาชีพ

การแข่งขันทักษะพื้นฐาน การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน

การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

โครงการจัดอบรมเข้าค่ายผู้นำเยาวชน

Create a presentation like this one
Share it on social medias
Share it on your own
Share it on social medias
Share it on your own

How to export your presentation

Please use Google Chrome to obtain the best export results.


How to export your presentation

New presentation

by kaewpkk

14 views

Public - 10/5/16, 2:35 PM