PENDAHULUAN

 • Pedagang Islam yang berdagang tinggal di pelabuhan Asia Tenggara.
 • Bandar pelabuhan menjadi pusat tumpuan masyarakat Asia Tenggara dan telah menjadi pusat perkembangan ekonomi dan ilmu.
 • Islam disebarkan dengan cara yang aman dan tertib menyebabkan masyarakat Asia Tenggara bersikap terbuka dan bersedia untuk menerima agama Islam.
 • Hal ini memudahkan para pendakwah Islam untuk menyebarkan dakwah Islamiah tanpa paksaan.
 • Melalui perdagangan, Islam tersebar menerusi perkahwinan dan pengislaman raja serta golongan bangsawan.
 • Apabila raja Islam, wujud peranan pusat kebudayaan dan keintelektualan Islam.
 • Peranan pendakwah dan keistimewaan agama Islam saling berkaitan dalam menyebarkan agama Islam di Asia Tenggara.

                                  1. Dakwah disebarkan oleh pedagang Islam.

                                  2. Mereka telah lama menjalin hubungan perdagangan dengan pelabuhan                                                  utama.

                                  3. Pelabuhan pusat kegiatan masyarakat tempatan.

                                  4. Kepercayaan dan amalan baru menjadi tajuk perbualan masyarakat                                                          tempatan.

                                  5. Kemurnian sikap pedagang Islam telah menjadi ikutan penduduk.

                                  6. Perkampungan pedagang Islam menjadi pusat perbincangan tentang                                                      agama Islam.

PERDAGANGAN    7. Semangat dakwah Islamiah para pedagang telah menarik minat

                                      masyarakat tempatan.

                                  8. Para pedagang juga membawa ulama untuk menyebarkan Islam.

                                  9. Islam cepat tersebar kerana sifat mahmudah pedagang ketika berdakwah.

                                  10. Adanya hubungan baik antara pedagang Islam dengan pemerintah                                                           tempatan menyebabkan Islam tersebar.

                                  11. Jawatan syahbandar yang dianugerahkan kepada pedagang Islam                                                           kerana kejujuran dan sifat amanah mereka menyebabkan Islam tersebar                                                 menerusi peranan syahbandar.

PENGISLAMAN RAJA DAN GOLONGAN BANGSAWAN


1. Peranan raja dan golongan bangsawan menyebabkan Islam tersebar kerana pengaruhnya yang kuat terhadap rakyat.


 2. Apabila raja memeluk Islam, rakyatnya                                3. Pengislaman Megat Iskandar Shah              akan mengikuti amalannya.                                              dan Raja Maik al-Salih menyebabkan                                                                                                                     ramai yang memeluk Islam.                                   

KELAHIRAN KERAJAAN ISLAM

 • Kerajaan Islam awal : Perlak, Samudera-Pasai, Melaka, Acheh, Demak, Mataram, Sulu, Mindanao.
 • Meluaskan kerajaan menerusi penguasaan terhadap kawasan baru.
 • Melaka pusat penyebaran Islam yang terkenal.
 • Tokoh penyebaran Islam Tun Perak (bendahara Melaka)
 • Kerajaan Johor-Riau berusaha mengembalikan kegemilangan kerajaan Melaka.
 • Acheh kuasa yang kuat di Asia Tenggara.
 • Acheh menaungi beberapa negeri kecil di Sumatera Utara dan beberapa negeri di Tanah Melayu.


 • Kerajaan Acheh kukuh dan pusat perdagangan penting di Utara Selat Melaka (Serambi Mekah).
 • Kerajaan Melayu Tua : Pattani (1457)
 • Islam bertapak di Brunei yang merupakan sebagai pusat perdagangan yang penting di Borneo.


PERANAN PUSAT KEBUDAYAAN

1. Pusat kebudayaan bertindak sebagai pusat keilmuan dan penyebaran Islam seperti di Perak,        Riau, Acheh. Di sini ramai cerdik pandai dan banyak institusi pendidikan. 


2. Samudera –Pasai – menjadi pusat penterjemahan di Kepulauan Melayu, kitab Arab, telah diterjemah ke bahasa Melayu. Sultan Mansur Melaka pernah mengirim kitab al – Dur al- Manzum untuk diterjemah di sini. Sultan Mahmud Melaka pula pernah merujuk masalah agama kepada pakar di sini.


3. Melaka – banyak karya sastera pengaruh Arab ditulis seperti Hikayat Amir Hamzah, Hikayat Nabi Bercukur.


4. Acheh – syair dihasilkan untuk menghayati Islam seperti Hamzah al – Fansuri, Abdul Rauf Singkel.


5. Johor-Riau – hasil sastera yang ditulis seperti Tuhfat al-Nasif dan Peringatan Sejarah Johor.

PERANAN MUBALIGH

1.Mubaligh/pendakwah,ulama,ahli sufi

berperanan secara langsung menyebarkan Islam.

2.Mubaligh terawal : Syeikh Ismail dan Fakir Muhammad

3.Pasai : Syarif Amir , Melaka : Syeikh Abdul Aziz

4. Mubaligh seorang yang jujur dan lemah lembut dalam menyebarkan Islam.

5. Melaka : Pada mulanya ulama mengajar secara tidak formal, kemudian secara formal.

Tempatmengajar di masjid, istana, rumah, pondok dan pesantren.

6. Acheh : Pondik dikenali sebagai dayah, muncul ulama tempatan seperti Hamzah al-Fansuri dan ulama menjadi penasihat raja.

7.Jawa: Wali Songo jadikan Demak sebagai pusat pergerakan dakwah Islamiah.Mereka membina Masjid Agung Demak 

KEISTIMEWAAN ISLAM


1. Kemurnian Islam merangkumi semua bidang termasuk konsep Tuhan Yang maha esa, keadilan, hak individu dan masyarakat dan kebahagian hidup di dunia dan akhirat.

2. Agama Islam menuntut manusia berfikir secara rasional dan mudah diterima penduduk Asia Tenggara.Create a presentation like this one
Share it on social medias
Share it on your own
Share it on social medias
Share it on your own

How to export your presentation

Please use Google Chrome to obtain the best export results.


How to export your presentation

New presentation

by bluewhite2810

26 views

Public - 7/23/16, 12:45 PM