Sociale media 

voortgezet onderwijs 

Inhoudsopgave 

1. Praktijk vragen

2. Keuze praktijk vragen

3. Literatuur verdieping

4. Vragenlijst

5. Uitkomst praktijk vragen

Praktijk vragen

1. Hoe ga je als docent om met het gebruik van sociale             media in de les?

2. Kan de veiligheid van leerlingen én personeel door                 sociale media in gevaar komen?

3. Op welke manier kunnen leraren leerlingen leren om                 sociale media-bekwaam te worden?

Keuze praktijk vragen

Hoe ga je als docent om met het gebruik van sociale media in de les?


Waarom? 

- groeien op met sociale media

- leerlingen zitten met mobiel in de les

Keuze praktijk vragen

Kan de veiligheid van leerlingen én personeel door sociale media in gevaar komen?


Waarom? 

- Sociale media in het nieuws

- School moet veiligheid docenten en leerlingen waarborgen

Keuze praktijk vragen

Op welke manier kunnen leraren leerlingen leren om sociale media-bekwaam te worden?


Waarom? 

- Lessen geschiedenis maar geen lessen sociale media

- Berichten op sociale media kunnen hun leven beïnvloeden. 

Hoe ga je als docent om met het gebruik van sociale media in de les?

-- Scholen weten niet goed wat ze moeten doen

- Sociale media toekomst als communicatie

- Zorg dat je weet waar leerlingen zich op bevinden

Verdieping in praktijk

- Er is geen eenduidigheid onder de docenten

- Groot deel  hanteert de regel dat smartphones verboden zijn in de lessen

- Er worden cursussen digitale didactiek verzorgd

Kan de veiligheid van leerlingen én personeel door sociale media in gevaar komen?

- Verschillende incidenten

- Groepsprocessen zijn veranderd

- Onveilige situatie

Verdieping in praktijk

- Leerlingen en docenten komen in gevaar

- Verschillende incidenten

- Klassen afspraken over gemaakt

- Ouders controleren sociale media van hun kind niet.

Op welke manier kunnen leraren leerlingen leren om sociale media-bekwaam te worden?

- Mediawijsheid lessen

- Thema kiezen zoals cyberpesten 

- 10 media competentie's 

- Sociale media bekwaam

Verdieping in praktijk

- Geen tijd voor mediawijsheid lessen 

- Tijdens slb weinig tot geen aandacht

- Afspraken gemaakt over sociale media

- Gebruik va sociale media wel belangrijk

Gesprekken

- Interview's  afgenomen onder docenten, ouders en          leerlingen. 

- Geen gebruik gemaakt van eigen interpretatie's 

Tips om sociale media veiligheid te vergroten  

- Wees alert op pestgedrag

- Geef lessen over sociale media

- Gedragregels opstellen 

- Klassen groepapp maken

Einde

Create a presentation like this one
Share it on social medias
Share it on your own
Share it on social medias
Share it on your own

How to export your presentation

Please use Google Chrome to obtain the best export results.


How to export your presentation

New presentation

by birgitdeleeuw

33 views

Public - 5/10/16, 5:23 PM