Dyslexie en het Middelbaar beroepsonderwijs

Opzet voorlichting

1. Informeren

2. Discussie

3. Vragenlijst - Doelen stellen

1. Informeren

'Dyslexie studenten voorbereiden op het mbo onderwijs'


1. Bewust zijn van de ondersteuningsmogelijkheden vanuit het mbo.

2. Bewust zijn van mogelijk probleemgedrag in relatie tot dyslexie.

3. Zelfredzaam zijn als student op het mbo.


Ondersteuningsmogelijkheden

Welke hulp kan er worden aangereikt vanuit het mbo?

Dyslexiepas

Overzicht procedure

Voorzieningen

1. Verklanking

2. Extra tijd

3. Formaat

4. Regel- en/of strategiekaarten

5. Relevante taal- en/of spelfouten

6. Laptop

7. Geen onverwachte leesbeurten

8. Kopieën lesverslagen

9. Structuur

10. Extra aandacht pedagogisch / didactisch

- Aanmelding

- Fronter

- Digitale bibliotheek


www.leeuwenborgh.nl 

Ondersteuningsmogelijkheden

Wie is er verantwoordelijk en welke rol vervult diegene?

3 soorten begeleiding:

- 1e lijn, basisbegeleiding

- 2e lijn, specialistische begeleiding

- 3e lijn, externe specialisten

1e lijn, basisbegeleiding

Wie?

docent / loopbaanbegeleider


Rol?

- Signaleren dyslexie

- Studenten informeren

- Zorg dragen / plan van aanpak

- Uitvoeren aangewezen ondersteuning

2e lijn, specialistische begeleiding

Wie?

Dyslexiespecialist / zorgspecialist


Rol?

- Advies geven, student alsmede docenten

- Screening en diagnostiek

- Opstellen training / programma

3e lijn, externe begeleiding

Wie?

Externe specialisten, o.a. orthopedagoog, psycho-diagnostisch onderzoek en begeleiding buiten school om.


Rol?

- Diagnostiek

- Informeren hulpmiddelen

- Training 

- Specialistische begeleiding

Problemen 

Welke problemen kunnen zich voordoen tijdens de schoolloopbaan?

Mogelijke belemmeringen tijdens de schoolloopbaan mbo,

3 categorieën:

- Beroepsvaardigheden, vakken of praktijk

- Frustratie van talent

- Behalen eindcompetenties

Beroepsvaardigheden, vakken of praktijk

Mogelijke aandachtspunten:

- Snel verwerken van de informatie

- Correcte schrijfstijl bepaalde vakken

- Lettertype gegeven examen

- Verslagen / schrijfopdrachten

- Multiple-choice toetsen

Frustratie van talent

Behalen eindcompetenties

- Veilig kiezen, lager niveau?

- Uitdaging, demotivatie?

- Vervolgopleiding, nieuwe functie?

Problemen

Welke problemen kunnen zich voordoen op persoonlijk vlak?

Sociaal-emotioneel functioneren

- Twijfel eigen competentie

- Faalangst

- Motivatie

- Zelfbeeld


Taak- en werkhouding

- zelfsturing

- aandacht

Zelfredzaamheid

Hoe voorkom ik mogelijk problemen in relatie tot dyslexie?

Beschermende factoren

- Strategieën (bijv; lezen, schrijven, spellen)

- Software 

- Creatief denken (ezelsbruggetjes, reminders)

- Leerstijlen

- Motivatie

- Doorzettingsvermogen

- Goed zelfbeeld

Zelfredzaamheid

Hoe kan ik zelf actie ondernemen?

Oplossingsgericht werken op 3 vlakken:

- Opleiding 

(oplossingen/aanpassingen/portfolio/afspraken)

- Werkplek 

(sterke punten/overzicht/hulpmiddelen/aantekeningen)

- Algemeen 

(sterke punten/doel/onderlinge hulp/openheid)

Zelfredzaamheid

Waar moet ik rekening mee houden op het mbo?

2. Discussie - Stelling 1.

Voor studenten met dyslexie hoeft men geen ondersteuning te bieden.

Stelling 2.

Het deelnemen aan een nieuwe studie is lastig voor studenten met dyslexie.

Stelling 3. 

Problemen in relatie tot dyslexie heeft men altijd zelf in de hand.

Stelling 4.

De school moet maar rekening met mij houden, ook al laat ik niet merken dat ik hulp nodig heb.

Stelling 5.

Zelfstandig zijn en weten van aanpak is belangrijk voor mij als student. 

3. Vragenlijst - doelen stellen

Create a presentation like this one
Share it on social medias
Share it on your own
Share it on social medias
Share it on your own

How to export your presentation

Please use Google Chrome to obtain the best export results.


How to export your presentation

Copy - New presentation

by tfeuler

10 views

Public - 6/20/16, 9:20 AM