หลักการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

รายละเอียดของกระบวนการบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป WERDENS ประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ คือ

- ขั้นตอนทางกายภาพ

- ขั้นตอนทางชีวภาพ

- ขั้นตอนทางเคมี ( ในกรณีที่มีความจำเป็น )

ระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปนี้ต้องการการบำรุงรักษาต่ำและควบคุมที่ไม่ซับซ้อน ด้วยการออกแบบเป็นพิเศษ ระบบนี้จึงสามารถบำบัดน้ำเสียให้ได้มาตรฐานโดยใช้พลังงานเพียงเล็กน้อย ในกรณีที่มีลักษณะพิเศษ ส่วนประกอบในขั้นตอน ต่างๆ จะปรับปรุงเพื่อให้เหมาะสมกับน้ำเสียนั้นๆ 

รายละเอียดของกระบวนการบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป WERDENS 

                           ขั้นตอนทางกายภาพ

ขั้นตอนทางกายภาพนี้เป็นการบำบัดน้ำเสียขั้นตอนแรกก่อนน้ำเสียจะผ่านไปยังขั้นตอนทางชีวภาพ ซึ่งมีอยู่ 3 วิธีคือ 

1. การทำให้เท่าเทียมกัน TANK ([บ่อรวบรวมน้ำเสีย)

2. บ่อเกรอะถังตกตะกอน หรือถังที่ออกแบบเพื่อการบำบัดขั้นต้น

3. ตระแกรงดักกาก

แต่ละวิธีได้ออกแบบเพื่อให้มีการหมุนเวียนน้ำที่ได้จากการทำการบำบัดจากขั้นตอนชีวภาพมาใช้อีก ซึ่งจะทำให้มีการบำบัดในขั้นตอนของกายภาพให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น

รูปEQ

EQUALIZATION TANK

จากลักษณะของบ่อรวบรวมน้ำเสีย EQUALIZATION TANK จะทำหน้าที่คล้ายกับบ่อแยกตะกอน โดยแบ่งพื้นที่เป็น 3 ห้อง โดยแต่ละห้อง จะมีท่อทางผ่านของน้ำ ( Overflow ) สำหรับให้น้ำผ่านไปยังอีกห้องหนึ่ง ท่อทางผ่านของน้ำของห้องที่ 3 นี้ จะต้องเข้าสู่ขั้นตอนการบำบัดทางชีวภาพในช่วงที่น้ำเสียถูกกักเป็นเวลาหลายชั่วโมง สารแขวนลอยในน้ำจะตกตะกอนลงสู่พื้นบ่อ

ในกรณีที่ระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปนี้สามมารถจัดระดับที่แตกต่างกัน ( ลดหลั่นกัน ) จากบ่อรวบรวมน้ำเสียนี้ สามารถทำให้น้ำไหลเข้าสู่ระบบได้ โดยอาศัยแรงโน้มถ่วง และใช้ปั๊มสูบน้ำเสียติดตั้งในห้องที่ 3 เพื่อสูบน้ำเสียเข้าระบบบำบัดก็ได้ ซึ่งจำเป็นต้องใช้กล่องควบคุมอัตราการไหลเพื่อควบคุมปริมารน้ำเสียให้เข้าสู่ระบบอย่างคงที่

                    ขั้นตอนการบำบัดทางชีวภาพ

ในขั้นตอนนี้เป็นการบำบัดน้ำเสียโดยใช้จานหมุนชีวภาพ RCB ( Rotating Biological Contactor ) น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดขั้นต้นแล้ว จะถูกส่งมายังขั้นตอนชีวภาพ      โดยผ่านกล่องควบคุมอัตราการไหล ของน้ำเพื่อควบคุมปริมาตรของน้ำให้สู่ขั้นตอนทางชีวภาพอย่างสม่ำเสมอ ขั้นตอนบำบัดน้ำเสียได้โดยชุดจานหมุนชีวภาพจมอยู่ในน้ำเสียและหมุนขึ้นมารับอากาศอย่างต่อเนื่อง

เพื่อให้อาการและออกซิเจนแก่จุลินทรีย์ และเกิดชั้นของจุลินทรีย์จำนวนมากที่ผิวจานหมุนชีวภาพ                                  อันเป็นตัวสำคัญในการบำบัดน้ำเสียในระบบนี้

จานหมุนชีวภาพของ WERDENS ถูกออกแบบเพื่อการบำบัดทางชีวภาพแลกกำจัดไนโตรเจน ( Nitrification ) แผ่นจานหมุนแต่ละแผ่นจะทำจากโพลีโพรพิลีน ที่ทนทานต่อการกัดกร่อน มีการป้องกันการอุดตันและตกตะกอนระหว่างแผ่นโดยอาศัยแรงป่วนของน้ำและรอบการหมุนที่เหมาะสม ขณะที่แผ่นจานมีอัตราหมุนที่ค่อนข้างเร็วอากาศและน้ำจะสัมผัสกันได้บ่อย ดังนั้นออกซิเจนในน้ำเสียจะเพิ่มขึ้นถึง 6 mgO2/l ก่อนที่จะปล่อยออกจาก ระบบ

รูป

ขั้นตอนชีวภาพ(ต่อ)

ระบบจานหมุนชีวภาพของ WERDENS เป็นระบบที่ใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดทั้งนี้เพราะมีเพียงจานหมุนเท่านั้นที่มีการเคลื่อนที่ การหมุนเวียนตะกอนจากการตกตะกอนขั้นที่สองควบคุมด้วยเครื่องตั้งเวลาเพื่อมั่นใจได้ว่าจะมีน้ำเสียเข้าระบบในช่วงที่ไม่มีน้ำเสีย เช่น ในช่วงวันหยุดเป็นต้น

ข้อควรระวัง ไม่ควรล้างตะกอนที่เกาะอยู่กับแผ่นออก เพราะตะกอนนั้นเป็นส่วนช่วยใช้ในการบำบัดทางชีวภาพ

รูป

                 การตกตะกอนขั้นสุดท้าย

การแยกตะกอนออกจากน้ำสะอาดโดยหลักการกระแสน้ำทวนได้ถูกพัฒนาขึ้นพื่อเป็นระบบเครื่องตกตะกอนซึ่งทำจากโพลีไวนิลคลอไรด์ ในมุมเอียง 55 องศา เมื่อมีการตกตะกอนตามแผ่นแล้วตะกอนจะไหลสู่ด้านล่างตามความลาดเอียงลงสู่กรวยของ LMS และตะกอนตามแผ่นแล้วตะกอนจะไหลล้นออกทางท่อน้ำออกเป็นน้ำทิ้งที่ได้มาตรฐานเพื่อปล่อยสู่งรางสาธารณะต่อไป

การสูบตะกอน LMS จะใช้ Timer ควบคุมการทำงานของปั๊มสูบตกกอนเพื่อนำตะกอนไปเก็บที่เก็บ หรือนำกลับไปเข้าขั้นตอนทางกายภาพ ในกรณีที่มีน้ำเสียเข้าระบบเพื่อให้ระบบสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง    

หมายเหตุ

ระบบบำบัดน้ำเสีย WERDENS มีอายุการใช้งานที่ยืนยาวและสามารถทำการบำบัดน้ำเสียได้แม้กับงานที่ต้องการบำบัดน้ำเสียเป็นพิเศษ ในราคาที่สมเหตุสมผล

จากการผนวกกันของการบำบัดน้ำเสียหลายขั้นตอน จึงสามารถออกแบบให้มีการบำบัดตามความเหมาะสมกับน้ำเสียในแต่ละกรณี ตามความต้องการของโครงการนั้น ๆ

ประสิทธิภาพการบำบัด WERDENS จะอยู่ในช่วง 85% - 95% ขึ้นอยู่กับการออกแบบ

Create a presentation like this one
Share it on social medias
Share it on your own
Share it on social medias
Share it on your own

How to export your presentation

Please use Google Chrome to obtain the best export results.


How to export your presentation

New presentation

by kikkra

40 views

Public - 6/18/16, 8:00 AM