ภาพแทนผ่านสื่อขององค์กรพัฒนาเอกชน

และ

การนิยามตนเองของคนไร้บ้าน

จุฑามณี  คุณสมบัติ  05560061

วสุนธิรา  จันทร์อินทร์  05560311

อัจฉรียา  ไชยนิล  05560402

กรอบแนวคิด

ภาพแทน "คนไร้บ้าน" ผ่านจอ

ภาพแทน "คนไร้บ้าน"

1.ภาพแทน "คนไร้บ้านผู้มีศักยภาพ"

2.ภาพแทน"คนไร้บ้านผู้มีความเท่าเทียมกับคนทั่วไป"

3.ภาพแทน"คนไร้บ้านผู้มีความสุข"

4. ภาพแทน"คนไร้บ้านผู้มีน้ำใจ"

5.ภาพแทน"คนไร้บ้านผู้ด้อยโอกาสและน่าสงสาร"

6.ภาพแทน"คนไร้บ้านผู้มีปัญหาสุขภาพ"

ภาพแทน "คนไร้บ้านผู้มีศักยภาพ"



"ทีมกลุ่มอาชีพตัดแต่งต้นไม้คนไร้บ้าน... ออกรับงานบ้านอาม่าย่านลาดพร้าว 48..."




                 "เร่งมือทำงาน...หมั่นเพียรสร้างความชำนาญ...สร้าง       ความมั่นคงทางรายได้...ห้างหุ้นส่วนคนไร้บ้านรับงานเหมาปูน    กระเบื้องหน้าศาลพระภูมิหน้าสำนักงานพัฒนาสังคม..."


ภาพแทน "คนไร้บ้านผู้เท่าเทียมกับคนทั่วไป"

     

 "เพื่อนกัน คนเท่ากันเส้นทางแห่งโอกาส เส้นทางแห่งการ แบ่งปัน เส้นทางแห่งมิตรภาพ…"




                                     "...เรากับเขาไม่ต่างกัน… "



ภาพแทน"คนไร้บ้านผู้มีความสุข"

          "เครือข่ายคนไร้บ้านได้เข้าร่วมกิจกรรมปีใหม่ร่วมกับเครือข่ายสลัมสี่ภาค ...ได้นำอาหารมารับประทานร่วมกันภายในงาน รวมไปถึงการนำสินค้ามาขายภายในงานด้วย เพื่อสร้างความสนุกสนานส่งท้ายปี"



          "…บรรยากาศในงานสัมมนาพี่น้องคนไร้บ้านมีความสุขในการเล่นเกมและได้รู้จักกับพี่น้องกลุ่มย่อยจากสนามหลวงและพี่น้องสมาชิกเก่าและใหม่ที่มาร่วมสัมมนาทำให้ได้รู้จักสมาชิกใหม่มากขึ้น…" 

ภาพแทน"คนไร้บ้านผู้มีน้ำใจ"

    "ถึงเราจะจนแต่ เราไม่จนน้ำใจวันนี้เครือข่ายคนไร้บ้านลงแจกอาหารแบ่งปันและพูดคุยกับพี่น้องคนไร้บ้านที่สนามหลวง"



          "เตรียมคัดแยกเสื้อผ้าเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องคนไร้บ้านในงานพบปะพี่น้องคนไร้บ้านที่ลานคนเมือง"


ภาพแทน"คนไร้บ้านผู้ด้อยโอกาสและน่าสงสาร"

 “…เครือข่ายคนไร้บ้านได้พาพี่น้องคนไร้บ้านจากลานคนเมืองจำนวน 17คนไปทำบัตรทั้งคนที่ทำบัตรหายและคนที่บัตรชำรุดไปทำตบัตรประชาชนที่สนง.เขตบางกอกน้อยผลสรุปทำบัตรได้13คนส่วนอีก4คนที่ทำไม่ได้…"



                   "…การสงเคราะห์รายวันก็ยังทำอยู่ วันไหนมีคนใจดีบริจาคก็เลี้ยงอาหาร มีการปฐมพยาบาลเบื้องต้น มีคนใจดีไปตามจุดที่มีเพื่อนๆเราในที่สาธารณะอาศัยอยู่ ไปเช็คจำนวน และให้รัฐเข้าไปดูแล ผลักดันกฎหมาย…"

ภาพแทน"คนไร้บ้านผู้มีปัญหาสุขภาพ"

  " 'คนเร่ร่อนบางคน ' ไม่แน่นัก... เขาอาจเป็นผู้ป่วยจิตเวชเขาอาจเป็นผู้ป่วยด้วยโรคทางกายเขาอาจเป็นคนชราผู้ป่วยอัลไซเมอร์และเขาอาจเป็นคนหายที่เดินออกมาจากบ้าน"




                      "พี่วัชระ มีเเผลตามตัว วันนี้ผมเลยเอายาไปให้พี่เขา พี่เขาบอกว่าเเพ้ก.ย15 ผมเลยให้ยาเเก้เเพ้กับกล่องยาสามัญไปให้พี่เขา…"




เปรียบเทียบภาพแทนคนไร้บ้านที่พบจากสื่อของค์กรพัฒนาเอกชน

วิเคราะห์ภาพแทนและแนวคิดขององค์กรเกี่ยวกับ "คนไร้บ้าน"

1.ภาพแทนกับแนวคิดขององค์กรสอดคล้องกันหรือไม่

-สอดคล้อง

-ไม่สอดคล้อง

-คลุมเคลือ


2. ข้อจำกัดในการใช้สื่อ

- กำหนดประเด็นสื่อมวลชนไม่ได้

- องค์กรขาดทักษะและบุคคลากรในการผลิตสื่อ

-การผลิตสื่อเพื่อการพัฒนายังไม่ได้รับความสนใจจากคนในสังคม


Create a presentation like this one
Share it on social medias
Share it on your own
Share it on social medias
Share it on your own

How to export your presentation

Please use Google Chrome to obtain the best export results.


How to export your presentation

ภาพแทนคนไร้บ้าน

by aujchareechoad

69 views

Public - 10/6/16, 2:06 AM