Om man var sjuk kunde man få hjälp. Dom fattiga behövde inte betala.

I biblioteket skrev munkarna och nunnorna av böcker för att det inte fanns så många böcker då på medeltiden

I lärosalen kunde pojkar bli präster eller munkar. Oftast så satt munken och läste ur en bok.

I kyrkan hade dem bön. Det var det enda tillfället munkarna och Nunnorna kunde träffas

I örtagården odlade dem kryddor och grönsaker som dem använde som mediciner

Create a presentation like this one
Share it on social medias
Share it on your own
Share it on social medias
Share it on your own

How to export your presentation

Please use Google Chrome to obtain the best export results.


How to export your presentation

New presentation

by 05willun

21 views

Public - 5/2/16, 11:54 AM