Thema 2


Gegevens verzamelen

Gegevens van de zorgvrager (personalia)

Indelen van gegevens ( wat is objectief, wat subjectief)

Gegevens verzamelen  door middel van een checklist.

Bij wie kun je gegevens achterhalen?

Zorgvrager, familie, andere professionals, eigen observatie, andere zorgvragers


Verschillende plannen

ZorgleefplanVerpleegplan


Begeleidingsplan


Ondersteuningsplan


Zorgplan kraamzorg


Eigen regie
Kwaliteit van leven


Medische behandeling van de zorgvrager

Psychiatrie, doel eigen regie behouden

gehandicaptenzorg, doel eigen regie behouden

Zorg moeder/kind. begeleiding van de moeder

De vier levensdomeinen

verschillende systemen voor het verzamelen van gegevens

De vier levensdomeien

Lichamelijk welbevinden en gezondheid

Participatie

Woon/leefsituatie

Mentaal welbevinden

SAMPC

Somatisch

ADL

Maatschappelijk

Psychisch

Communicatie


4 Domeinen

Gordon

Patroon van gezondheidsbeleving en –instandhouding

Voedings- en stofwisselingspatroon

Uitscheidingspatroon

Activiteitenpatroon

 Slaap- en rustpatroon

Cognitie- en waarnemingspatroon

Gordon

Zelfbelevingspatroon

Rollen- en relatiepatroon

Seksualiteits- en voortplantingspatroon

Stressverwerkingspatroon

Waarden- en levensovertuigingenpatroon

Zorgplan bij mensen met een beperking

Kwaliteit van bestaan

Informatiebronnen

Zorgvrager

Naasten

Indicaties van andere disciplines(HA /CIZ)

Consulten van andere disciplines(ZKH/Thuiszorg)

Literatuur

Intake gesprek

standaard, half standaard, open.

Anamnese

medisch dossier lezen

consulten lezen

rustige omgeving

duidelijk aangeven wat het doel is van het gesprek

aangeven hoe lang het gaat duren

leg uit hoe de gegevens uit het gesprek worden gebruikt in het verpleegproces

gesprek samenvatten en terug komen op de gemaakte afspraken

verwerken vand e gegevens in het VP dossier

Observeren

Luister

Kijk

Voel

Ruik

Proef

klinische blik( gebruik je kennis bij het observeren)

Meten

Temperatuur

Gewicht

Bloeddruk

Pols

Urine onderzoek

Gehoor

Zien

Observeren

Vochtlijst ( bij slechte eetlust)

Risicoscorelijst voor decubitus (vooral bij slechte algemene conditie en immobiliteit)

Pijnscorelijst

Objectie/subjectief

Objectief( wat je kunt meten)

Subjectief( waarnemen)

Validiteit

De gegevens van je anamnese kloppen omdat je geen oordeel, mening of advies hebt genomen.

Je hebt geluisterd, samengevat wat er is gezegd en hebt doorgevraagd om een duidelijk beeld te krijgen.

Alles hebt nagevraagd.

Interpreteren

Ruis, vooroordelen, non-verbaal gedrag, hoe jij je voelt, Projecteren, eenzijdig kijken, Halo- en Horn-effect, eigen normen en waarden.

Opdrachten

Werkboek:

Thema 1 helemaal maken.

Thema 2 blz. 35 t/m 52 voor 6 oktober

Thema 2 blz.60 t/m 69 voor 7 oktober

Create a presentation like this one
Share it on social medias
Share it on your own
Share it on social medias
Share it on your own

How to export your presentation

Please use Google Chrome to obtain the best export results.


How to export your presentation

Gegevens verzamelen

by jsaes

35 views

Public - 7/21/16, 7:24 PM