Hessel van den Hurk & Helma Merkus

Presentatie


Dikke darm, dunne darm en endeldarm

SOMA

de dunne darm


De ligging van de dunne darm is tussen de maag en de dikke darm in het spijsverteringsstelsel.

Dunne darm heeft een lengte van ongeveer 6 meter.

Opgebouwd uit de volgende onderdelen:

Twaalfvingerige darm (duodenum)

Nuchtere darm (jejunum)

Kronkeldarm (ileum)

Dunne darmwand is opgebouwd uit:

Slijmvlies

Bindweefsellaag

Spierlaag

buikvlies

Functie dunne darm:

Beindigen van het verteringsproces

- Resorptie


Bouw van de dunne darm

De wand van de dunne darm heeft een complexe anatomie en bestaat uit drie lagen, namelijk:

• Een dubbele spierlaag die ervoor zorgt dat de darm het voedsel kan voortbewegen.

• Een laag bindweefsel.

• Een laag slijmvlies.

Het slijmvlies van de dunne darm is de binnenste laag. Deze laag is sterk geplooid en heeft ook nog heel veel kleine uitsteeksels (darmvlokken of villi). Hierdoor is het totale oppervlakte van de dunne darm erg groot, namelijk 150 tot 200 vierkante meter. In de slijmvlieslaag van de darm liggen ook kleine klieren die darmsappen produceren. Deze sappen bevatten onder andere verteringsenzymen.

De twaalfvingerige darm of duodenum vormt het begin van de dunne darm en sluit via het maagportier (de pylorus) aan op de maag. De rest van de dunne darm wordt gevormd door de nuchtere darm (jejunum) en de kronkeldarm (ileum).

De twaalfvingerige darm is bedekt met eenlagig cilindrisch epitheel met microvilli. Tevens bevat het slijmvormende gobletcellen.

Een belangrijke functie van de twaalfvingerige darm is het neutraliseren van de pH. De chymus, de voedselbrij afkomstig uit de maag, is zeer zuur en zou de rest van het maag-darmstelsel kunnen beschadigen. De alvleesklier (pancreas) produceert waterstofcarbonaat, een base die de pH weer omhoog brengt. Daarnaast produceert het pancreas ook nog verteringsenzymen, zoals trypsine, lipase en amylase, die de vertering voortzetten. Ook wordt in de twaalfvingerige darm de gal toegevoegd aan de chymus, afkomstig van de lever en de galblaas. De twaalfvingerige darm is naast pH-neutralisatie dus ook verantwoordelijk voor een deel van de vertering.


Nuchtere darm

De nuchtere darm of het jejunum is het middelste deel van de dunne darm. De nuchtere darm dankt zijn naam aan het feit dat wanneer iemand dood is, dit deel van de darm leeg is, 'nuchter' dus. Het wordt voorafgegaan door de twaalfvingerige darm (het duodenum) en gaat over in de kronkeldarm (het ileum).

In de nuchtere darm en de kronkeldarm vindt het grootste deel van de vertering en de opname van voedselbestanddelen plaats. De passage van het voedsel door de nuchtere darm en de kronkeldarm duurt 1 à 2 uren. Het zure vloeibaar gemaakte voedsel vanuit de maag wordt in de twaalfvingerige darm met het basische natriumwaterstofcarbonaat uit de alvleesklier omgezet in een neutrale tot licht basische (pH 7-9) vloeibare mix. In de nuchtere darm worden vervolgens vrijwel alle voedingsstoffen aan de vloeistof onttrokken, met behulp van enzymen in het darmsap.

Kronkeldarm

De kronkeldarm of het ileum is het laatste deel van de dunne darm.

Het wordt voorafgegaan door de twaalfvingerige darm (het duodenum) en de nuchtere darm (het jejunum) en wordt gevolgd door de dikke darm. Op de overgang van de kronkeldarm en de dikke darm bevindt zich de blindedarm (het caecum).

Net als de twaalfvingerige darm is ook de kronkeldarm bedekt met eenlagig cilindrisch epitheel met microvilli. Het bevat tevens slijmbekercellen.

In de nuchtere darm en de kronkeldarm vindt het grootste deel van de vertering en opname van voedselbestanddelen plaats. De passage van het voedsel door de nuchtere darm en de kronkeldarm duurt 1 à 2 uren. Het zure, vloeibare voedsel wordt in een alkalische substantie omgezet. Vrijwel alle voedingsstoffen worden hier aan de vloeistof onttrokken, met behulp van enzymen in het darmsap.

De kronkeldarm wordt zo genoemd omdat de ongeveer 3 meter lange darm gekronkeld in de buikholte ligt.

Wat is verder nodig voor een goede werking

• Drink zomin mogelijk alcohol. Van alcohol is bekend dat het darmklachten in de hand werkt. Alcohol heeft een negatief effect op de doorlaatbaarheid van de darmen. Dat wil zeggen de functie van de darmen om gezonde voedingsstoffen op te nemen en de ongezonde of onverteerde inhoud van je darmen tegen te houden. Doordat deze functie afneemt loop je het risico dat er stoffen in je bloed komen die er niet horen. Hierdoor kunnen allerlei klachten ontstaan zoals ontstekingen en reacties van je immuunsysteem op deze stoffen.

• Drink voldoende water. Om de darmwerking optimaal te laten verlopen helpt voldoende water drinken enorm. Het voorkomt obstipatie en het zorgt ervoor dat vezels uit voeding vloeiend door het spijsverteringskanaal worden geloodst. Zodoende worden alle afvalstoffen goed door het systeem geleid en na het bezoek aan het toilet ben je alle toxines en afvalstoffen weer kwijt.

• Eet voldoende vezels. Vezels komen de darmwerking ten goede, ze werken als een soort bezem zodat het spijsverteringssysteem niet verstopt raakt en er geen afvalstoffen


Ziektes dunne darm

Dunne darm tumoren

Dunne darmkanker is een zeldzaam voorkomende soort kanker in de dunne darm. In Nederland krijgen ongeveer 400 mensen per jaar dunne darmkanker. De ziekte komt iets vaker voor bij mannen dan bij vrouwen. Gemiddeld zijn de patiënten rond de 60 jaar oud als de ziekte wordt ontdekt.

Acute ischemie van de dunne darm

Ischemie ontstaat door een plaatselijke belemmering van de bloedtoevoer. Hierdoor ontstaat een zuurstoftekort in het weefsel. Colitis betekent ‘een ontsteking van de dikke darm’. Ischemische colitis is dus een ontsteking van de dikke darm die ontstaat doordat (een deel van) de dikke darm te weinig zuurstof krijgt vanwege een probleem in de bloedtoevoer.


Malabsorptie door verschillende oorzaken (o.a. coeliakie, bacteriële overgroei, resectie van de darm)

Normaal gesproken neemt je dunne darm de voedingsstoffen op uit voedsel. Via je bloed worden deze voedingsstoffen naar de rest van je lichaam vervoerd. De voedingstoffen zorgen er dan voor dat je lichaam goed kan functioneren. Bij malabsorptie kan je dunne darm niet voldoende voedingstoffen opnemen uit voedsel.

Als malabsorptie niet wordt behandeld, kunnen er in je lichaam tekorten aan bepaalde voedingstoffen ontstaan. Deze tekorten kunnen leiden tot andere problemen zoals bloedarmoede (anemie), zenuwaantasting of ondervoeding.


de dikke darm

Dikke darm heeft een totale lengte van ongeveer 1,5 meter

Blinde darm (coecum), wormvormig aanhangsel (appendix)

Colon ascendens: het deel van het colon dat van rechtsonder in de buik naar rechtsboven in de buik loopt

Colon descendens: loopt van linksboven naar linksonder in de buik

Endeldarm (rectum): het laatste stuk tussen het colon en de anus.

De blinde darm (caecum)

Alhoewel de blindedarm onderdeel is van het maag-darm kanaal loopt de route van het voedsel niet langs de blinde darm. Als wij eten tot ons nemen loopt dit via de slokdarm naar de maag. Vanuit de maag loopt de route verder door de dunne darm naar de dikke darm. Onderin de dikke darm (rechts onderin de buik) zit de blinde darm. Het voedsel loopt dus vanuit de dunne darm weer omhoog naar de dikke darm. Onderin de dikke darm zit de blinde darm waar het voedsel niet doorheen loopt.

Onderaan de blinde darm bevindt zich een ‘blind’ eindigend wormvormig aanhangsel. Dit wormvormig aanhangsel heet officieel de appendix, maar wordt in de volksmond vaak ‘blinde darm ’genoemd. Bij een zogenaamde ‘blindedarmontsteking’( appendicitis) wordt alleen dit wormvormig aanhangsel verwijderd.

Lang werd gedacht dat de blindedarm in feite geen functie zou hebben in ons lichaam maar onlangs is ontdekt dat er goede bacteriën in de darmen zitten. Het is een veilige plek voor deze bacteriën waar ze zich kunnen terug trekken bij een goede gezondheid van het maagdarmstelsel. Bij een ontregeling van het maag-darm stelsel, bijvoorbeeld bij diarree kunnen de goede bacteriën de blinde darm verlaten en de darmflora weer herstellen.

Bij de overgang van de dunne naar de dikke darm , bevinden zich twee grote slijmvliesplooien. Dit wordt ‘de klep van Bauhin’ genoemd . Deze klep moet voorkomen datde dikke darm inhoud terugstroomt naar de dunne darm.


De wand van de dikke darm heeft dezelfde drie lagen als de dunne darm.

Van buiten naar binnen: de dubbele spierlaag, de bindweefsellaag en de slijmvlieslaag.

Functies van de dikke darm:

Alle voedselresten die niet zijn verteerd in de dunne darm komen in de dikke darm terecht. Het goedje ziet er uit als een waterdunne brij. In de dikke darm wordt er dan ook voor gezorgd dat het vocht en de zouten worden ontrokken aan de brei, ook wel ontlasting. Dit gaat op dezelfde manier als in de dunne darm. De spieren trekken zich samen en verslappen zich. Door deze beweging wordt de ontlasting niet alleen voortbewogen maar wordt er ook voor gezorgd dat er het water en de zouten worden onttrokken.

De dikke darm is een druk bevolkt gebied. Er leven vele darmbacteriën, die ook wel de darmflora wordt genoemd.. Bij de afbraak processen door de darmbacteriën ontstaat een aantal voor ons nuttige stoffen zoals vitamine K (Vitamine K of fylochinon is nodig voor een goede bloedstollingen en foliumzuur (Het zorgt voor de productie van rode bloedcellen die zorgen voor het transport van zuurstof doorheen het lichaam. ). Het grote aantal darmbacteriën in de dikke darm beschermt ons ook tegen ziekteverwekkende bacteriën

. Door krachtige peristaltische bewegingen worden de onverteerbare resten (fecale) naar de endeldarm(rectum) vervoerd. In de dikke darm zien we twee soorten peristaltische bewegingen, de ringvormige insnoeringen, die zich telkens verplaatsen hier wordt de darminhoud heen en weer geschoven. De darminhoud wordt hierdoor eigenlijk tegengehouden. De dikke darm heeft zo voldoende tijd om vocht en zouten uit de ontlasting op te nemen. En de krachtige peristaltische beweging deze krachtige samentrekkingen worden massacontracties genoemd deze zorgen voor de verplaatsing van voedsel door de dikke darm deze vinden vooral na de maaltijden plaats, soms ondervindt men deze als lichte krampen.

Wat is verder nodig voor een goede werking.

Voor een goede beweging van de dikke darm is het belangrijk dat u vezelrijk eet en veel beweegt. Door te bewegen wordt uw dikke darm namelijk ook aangezet tot bewegen. Vezels stimuleren de beweging van de dikke darm, en zorgt daarnaast voor een goede stoelgang. Vezels zijn onverteerbare plantendeeltjes, die onverteerd in de dikke darm aankomen.

Er zijn twee soorten vezels: o Oplosbare vezels worden in de dikke darm bewerkt door de darmbacteriën. Hierbij komen stoffen vrij, die de darmbeweging stimuleren. Oplosbare vezels zitten met name in groente, fruit en peulvruchten. o Onoplosbare vezels werken als een soort spons: ze nemen vocht op in de ontlasting. Hierdoor wordt harde, droge ontlasting zacht en soepel. Een dunne ontlasting wordt door de sponswerking juist ingedikt. Vezels zijn dus belangrijk bij verstopping én diarree! Onoplosbare vezels zitten met name in volkorenproducten, zoals bruin brood, volkorenbrood, volkorenpasta, muesli, cruesli, enzovoort.


Ziektes aan de dikke darm


Spastische darm of PDS

Sommige mensen kunnen niet goed tegen melkproducten, zij hebben een lactose-intolerantie. Maar als de klachten vaker voorkomen of verergeren naar buikpijn, verstoppingen, diarree en vermoeidheid, is er misschien meer aan de hand. Spastische darm bijvoorbeeld, ook wel prikkelbare darm syndroom (PDS) of spastische colon genoemd.


.Colitis ulcerosa (CU) is een ziekte aan de dikke darm (het colon en rectum). Colitis betekent ‘ontsteking van het colon’.

Ulcerosa betekent dat er zweervorming kan ontstaan vaak op plekken waar de ontsteking zich bevindt. Een zweer ontstaat in de binnenkant van de darm die is beschadigd en waarbij het onderliggende weefsel is blootgelegdde ziekte van crohn


Het kan ook erger. Darmen kunnen chronisch ontstoken zijn en dat wordt Inflammatory Bowel Disease (IBD) genoemd. Met de ontsteking komen zweren en bloedingen. Zit de ontsteking alleen in de dikke darm, dan is er sprake van colitis ulcerosa. Bij de ziekte van Crohn zit de ontsteking vaak in de overgang van de dikke naar de dunne darm. In sommige gevallen komt de ontsteking zelfs in het hele spijsverteringskanaal van mond tot anus voor.

Woorden en betekenissen.


Carcum: Blinde darm

Colon : Dikke darm

Appendix: Blindendarm

Appendicitis: Blindendarmontsteking

Peritonitis: buikvliesontsteking

Rectum : Endeldarm

Fecoliet: Stukje harde ontlasting

Villi: darmvlokken ( vingervormige uitsteeksels van het slijmvlies).

Nutriënten: Voedingsstoffen.

Fylochin: vitamine K is nodig voor een goede bloedstolling en mogelijk voor de aanmaak van botten.

Peristaltiek: een knijpende beweging van een buisvormig orgaan die ervoor zorgt dat het voedsel vooruit komt in het darmstelsel.

Feces: ontlasting.

Duodenum: twaalfvingerige darm

Pylorus: maagportier

Jejunum: nuchtere darm

Ileum: kronkeldarm

Epitheel: epitheel is een weefseltype dat bestaat uit een of meer lagen regelmatig naast elkaar gerangschikte cellen die met elkaar een aaneengesloten verband vormen.

Gobletcellen: slijmbekercel (kliercel die tussen de andere cellen te herkennen is aan haar bekervorm).

Chymus :de voedselbrij afkomstig uit de maag

Pancreas: alvleesklier

Chiazaden: Chia zaden komen van de Salvia hispanica, familie van de munt plant. Deze komt van origine uit de centrale vallei van Mexico

Vlozaad: Vlozaad is inheems in het westelijk Middellandse Zeegebied en Noord Afrika. Het plantje wordt ongeveer 50 centimeter hoog. Hij krijgt kleine gele bloemetjes waar later zwarte zaadjes uit ontstaan. Dit zaad lijkt een beetje op vlooien, vandaar de naam vlozaad. In het Latijn het heet plantje psyllium, afgelijd van het Griekse psyllos, wat vlo betekent. Andere namen voor dit plantje zijn bladvlo en zandvlokruid. Plantago Afro is de officiéle botanische naam.

Probiotica: Probiotica, oftewel probioticum, is door de World Health Organization gedefinieërd als levende kleine organismen die een positieve uitwerking heeft op de gezondheid van de mens (mits in genoeg hoeveelheden ingenomen).

Create a presentation like this one
Share it on social medias
Share it on your own
Share it on social medias
Share it on your own

How to export your presentation

Please use Google Chrome to obtain the best export results.


How to export your presentation

Copy - New presentation

by helmamerkus

12 views

Public - 5/3/16, 2:04 PM