Välkomna!
Melinda Snellman

044-7978902

Flerspråkighet 

...är en form av kulturell mångfald. Varje gemenskap och varje medlem i

gemenskapen är flerspråkig. Det ska vara naturligt att använda olika språk parallellt i skolans

vardag och språk ska värdesättas. I den språkmedvetna gemenskapen diskuteras attityder

gentemot språk och språkgrupper och man förstår språkets centrala betydelse för lärandet, för

kommunikation och för samarbete samt för identitetsskapandet och integreringen i samhället. 


-LP 2014

Strategier:

  1. Undervisningen sker i huvudsak på svenska
  2. Eleverna uppmuntras att använda sig av olika språk under skoldagen
  3. Veckans ord på så många olika språk vi kan
  4. Fokus på intresse och attityder till språk, inte att allt är korrekt 

I klassen kommer vi målmedvetet jobba för ett rikt och varierat språk.


- huvudsakligen svenska

-även andra språk


-interaktion

-kontext

Som föräldrar kan vi:


-se över våra egna attityder gentemot språk

-låta bli att rätta "små fel"

-uppmuntra


Create a presentation like this one
Share it on social medias
Share it on your own
Share it on social medias
Share it on your own

How to export your presentation

Please use Google Chrome to obtain the best export results.


How to export your presentation

New presentation

by tumveess

21 views

Public - 9/29/16, 2:41 PM