กลุ่มที่3 ถังขยะแค่เอื่อม

ปัญหา   

-ขยะเกลื่อนกลาดบนโต๊ะในโรงอาหาร

สาเหตุ  

 -กินแล้วไม่ทิ้งลงถังขยะ

 -ถังขยะอยู่ไกลเกินไปเลยมักง่ายไม่ไปทิ้ง

 แนวคิด

- กลุ่มผมได้ระดมความคิด ว่าควรทำอย่างไรให้ขยะที่มีอยู่บนโต๊ะอาหารให้สะอาด ไม่มีขยะหลงเหลืออยู่บนโต๊ะ

 -กลุ่มผมจึงได้คิดค้นสิ่งประดิษฐ์เสริมเข้าไปยังโต๊ะอาหาร เพื่อให้สะดวกต่อการทิ้งขยะ ทำให้สภาพแวดล้อมในโรงอาหารดีขึ้น 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

1. สามารถลดปริมาณขยะบนโต๊ะอาหาร

2. สะดวก เรียบง่าย และไม่ลำบากสำหรับผู้บริโภค

3. สภาพแวดล้อมดีขึ้น

Create a presentation like this one
Share it on social medias
Share it on your own
Share it on social medias
Share it on your own

How to export your presentation

Please use Google Chrome to obtain the best export results.


How to export your presentation

New presentation

by jirasakneung

33 views

Public - 5/24/16, 4:21 PM