KÁZÁNÍ

Oldřichovice, 4. 9. 2016

VŠECHNU SVOU STAROST 

VLOŽTE NA NĚJ, 

NEBOŤ MU NA VÁS ZÁLEŽÍ.


1. Petrova 5:7

Život je jako...

Život je jako...

Život je jako...

Život je jako...

Život je jako...

CO S TÍM UDĚLAT?

UTÉCT?

OBVIŇOVAT JINÉ?

NEMÍT ŽÁDNÉ STAROSTI 

NENÍ ÚPLNĚ NORMÁLNÍ

OSLAV KRISTA

Veleben buď Bůh a Otec Pána 

našeho Ježíše Krista, 

neboť nám ze svého velikého milosrdenství dal vzkříšením Ježíše Krista nově se narodit k živé naději.

1 Petrův 1:3 

UČ SE POKOŘE

 Pokořte se pod mocnou ruku Boží, aby vás povýšil v ustanovený čas.

UČ SE POKOŘE

 co od tebe Hospodin žádá: 

jen to, abys ...

pokorně chodil se svým Bohem.

Čtyři myšlenky o pokoře

Čtyři myšlenky o pokoře

BŮH SE STAVÍ 

PROTI PYŠNÝM

Čtyři myšlenky o pokoře

BŮH SE STAVÍ 

PROTI PYŠNÝM

BŮH POKORNÝM

DÁVÁ MILOST

Čtyři myšlenky o pokoře

BŮH SE STAVÍ 

PROTI PYŠNÝM

BŮH POKORNÉ 

POVYŠUJE

BŮH POKORNÝM

DÁVÁ MILOST

Čtyři myšlenky o pokoře

BŮH SE STAVÍ 

PROTI PYŠNÝM

BOHU ZÁLEŽÍ
NA POKORNÝCH

BŮH POKORNÉ 

POVYŠUJE

BŮH POKORNÝM

DÁVÁ MILOST

VŠECHNU SVOU STAROST 

VLOŽTE NA NĚJ, 

NEBOŤ MU NA VÁS ZÁLEŽÍ.


1. Petrova 5:7

Create a presentation like this one
Share it on social medias
Share it on your own
Share it on social medias
Share it on your own

How to export your presentation

Please use Google Chrome to obtain the best export results.


How to export your presentation

Kázání, 1. Petrova 5:5-7, Oldřichovice, 4.9.2016

by jirichod

24 views

Public - 9/1/16, 9:22 AM