การเลือกสี ตัวอักษร ภาพพื้นหลัง 


ภาพพื้นหลังไม่ควรเด่นกว่าข้อความ

พื้นหลังควรเบลอภาพด้วย

ควรเลือกสีตัวอักษรที่ไม่กลืนกับภาพพื้นหลัง เช่น สีม่วงพื้นหลังสีดำ 

ข้อความต้องสีไม่แป๊ดเช่นสีเขียวแป๊ด ชมพูแป๊ด ทำให้แสบตา

ขอบคุณครับ

Create a presentation like this one
Share it on social medias
Share it on your own
Share it on social medias
Share it on your own

How to export your presentation

Please use Google Chrome to obtain the best export results.


How to export your presentation

New presentation

by timesansamuth

16 views

Public - 6/28/16, 2:21 PM