สำนวนสุภาษิตและคำพังเพย

มาทำความรู้จักสำนวน สุภาษิต คำพังเพยกัน!!

สำนวน สุภาษิต คำพังเพยนั้น ดูเผินๆจะคล้ายกันมากจนแยกกันแทบไม่ออก ซึ่งในความเป็นจริงแล้วทั้ง 3 คำมีความแตกต่างกันอยู่ โดยที่สํานวนไทยจะเป็นการพูดเชิงเปรียบเทียบและมักจะไม่แปลความหมายตรงๆ เช่น กินน้ำใต้ศอก ส่วนสุภาษิตจะเป็นเชิงสั่งสอนหรือให้ข้อคิด เช่น หัวล้านได้หวี วานรได้แก้ว และสุดท้ายคำพังเพย จะเป็นลักษณะของการเปรียบเทียบของสองสิ่ง เช่น กว่าถั่วจะสุกงาก็ไหม้ เป็นต้น

คำสำนวน

 สำนวนหมายถึง ถ้อยคำที่กระทัดรัด คมคายกินใจผู้ฟัง ไพเราะสละสลวยและมีความหมายลึกซึ้งเป็นที่รู้จักกันทั่วไป สำนวนในที่นี้รวมถึง สุภาษิต ภาษิต และคำพังเพยด้วย

สุภาษิต

หมายถึง คำกล่าวที่มีคติควรฟัง มีจุดมุ่งหมายเพื่อการสั่งสอนเตือนสติให้ได้คิด แบ่งออกเป็นสองประเภท คือ

เมื่ออ่าน หรือ ฟังแล้วสามารถเข้าใจเนื้อความได้ทันที โดยไม่ต้องแปลความหมาย ตีความหมายเช่น ไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่ง

เมื่ออ่าน หรือ ฟังแล้ว ไม่สามารถเข้าใจเนื้อความนั้นในทันที ต้องนึกตรึกตรอง ต้องแปลความ ตีความหมายเสียก่อนจึงจะทราบเนื้อแท้ของคำเหล่านั้น เช่น ผีบ้านไม่ดีผีป่าก็พลอย

คำพังเพย

คำพังเพย คือ ถ้อยอุปมาที่กล่าวกระทบเสียดสี ซึ่งมาจากเหตุการณ์เรื่องราวหรือ

ความเป็นไปในวิถีชีวิตของคนรุ่นก่อนเป็นสิ่งควรค่าแก่การเรียนรู้ และจดจำเป็นอย่างยิ่ง

ตัวอย่างคำสุภาษิต

กงเกวียนกำเกวียน หมายถึง ทำอะไรกับใครไว้ ย่อม                                                   ได้รับผลกรรมนั้น

ข่มเขาโคขืนให้กินหญ้า หมายถึง บังคับขืนใจผู้อื่น ให้                                                ทำตามที่ใจเราปรารถนา

ฆ้องปากแตก หมายถึง เก็บความลับไม่อยู่ ชอบนำ                                        ความลับของคนอื่นไปโพนทะนา

จับเสือมือเปล่า     หมายถึง     หาผลประโยชน์โดย ตัว                                                  เองไม่ลงทุน

ดีดลูกคิดรางแก้ว หมายถึง      คิดถึงผลได้ ผลดี อย่าง                                                 เดียว

ตัดหางปล่อยวัด หมายถึง         ตัดขาดไม่เกี่ยวข้อง

ตัดขาดไม่เกี่ยวข้อง หมายถึง      พูดดีแต่ใจคิดร้าย

เอาหูไปนา เอาตาไปไร่ หมายถึง แสร้งทำเป็นไม่รู้ไม่                                                          เห็น ไม่สนใจ

ตัวอย่างสำนวน

กินบุญเก่า หมายถึง ได้รับผลแห่งความดีที่ ทำไว้แต่                                    ปางก่อน

ไข่ในหิน หมายถึง  ของที่ต้องระมัดระวัง ทะนุถนอม                                    อย่างยิ่ง

เกี่ยวก้อย หมายถึง อาการที่แสดงความคุ้น เคยสนิท                                  สนมกัน

ดำดิน หมายถึง       หายไปโดยไม่รู้ร่องรอย 


ญาติดีกัน                  หมายถึง คืนดีกัน

หูทวนลม                  หมายถึง ทำเป็นไม่ได้ยิน

ชิงหมาเกิด               หมายถึง เลวมาก

ช้า ๆ ได้พร้าเล่มงาม หมายถึง ค่อย ๆ คิด ค่อย ๆ ทำ                                                      แล้วจะสำเร็จผล

ชายสามโบสถ์          หมายถึง ผู้ชายที่บวชมาแล้ว3หน

ตัวใครตัวมัน             หมายถึง ต่างคนต่างเอาตัวรอด                                                   แต่ลำพัง

ตัวอย่างคำพังเพย

ขว้างงูไม่พ้นคอ หมายถึง สิ่งไม่ดีที่เราพยายามกำจัด                                             มักจะวกกลับมาอีก

รู้อย่างเป็ด หมายถึง ไม่ควรรู้อะไรหลาย ๆ อย่าง แต่                                       ไม่รู้จริงสักอย่าง

ข้างนอกสุกใส ข้างในเป็นโพรง หมายถึง ข้างนอกอาจ                                              จะดูดี มีค่า แต่ข้างในหรือ                                              ตามความเป็นจริงแล้ว                                                    มิได้ดี ตามที่เห็น

น้ำกลิ้งบนใบบอน หมายถึง ใจโลเล ใจไม่แน่นอน                                                       เปลี่ยนไปอยู่เรื่อย ๆ

หว่านพืชใดได้ผลอย่างนั้น หมายถึง ทำสิ่งใดย่อมได้                                                      สิ่งนั้นตอบสนอง ทำดี                                                     ได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว

แบบฝึกหัดเกี่ยวกับสำนวน สุภาษิต คำพังเพย

https://www.proprofs.com/quiz-school/preview.php?title=mty1odkxma5mox  (Lv.1)

https://www.proprofs.com/quiz-school/preview.php?title=mty2odq4oaks0v (Lv.2)

https://www.proprofs.com/quiz-school/preview.php?title=mty2mdgymgup7f (Lv.3) 

Create a presentation like this one
Share it on social medias
Share it on your own
Share it on social medias
Share it on your own

How to export your presentation

Please use Google Chrome to obtain the best export results.


How to export your presentation

สำนวน สุภาษิต คำพังเพย

by 11471

281 views

Public - 8/19/16, 7:09 AM