โครงการส่งเสริมและพัฒนาแรงงานสูงอายุ 
และ
โครงการสาน สร้าง เสริมสุข แรงงานไทย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ฝึกอาชีพ หลักสูตร "การสานกระติ๊บข้าว"

โครงการส่งเสริมและพัฒนาแรงงานสูงอายุ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ระหว่างวันที่ 16 - 19 สิงหาคม 2559

ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 1 บ้านดอนไม้คุ้ม ต.สงปลือย

อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์

ฝึกอาชีพ หลักสูตร "การทำขนมไทย"

โครงการสาน สร้าง เสริมสุข แรงงานไทย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ระหว่างวันที่ 22 - 27 สิงหาคม 2559

ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 3 บ้านโคกล่าม ตำบลไผ่

อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

ฝึกอาชีพ หลักสูตร "การประดิษฐ์ของชำร่วยจากผ้า"

โครงการสาน สร้าง เสริมสุข แรงงานไทย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ระหว่างวันที่ 23 - 26 สิงหาคม 2559

ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 9 บ้านโพธิ์คำ ตำบลแซงบาดาล

อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

ฝึกอาชีพ หลักสูตร "การพัฒนาฝีมือการทำเครื่องประดับ

โครงการสาน สร้าง เสริมสุข แรงงานไทย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ระหว่างวันที่ 25 - 30 สิงหาคม 2559

ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 9 บ้านดอนม่วง ตำบลห้วยโพธิ์

อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

Create a presentation like this one
Share it on social medias
Share it on your own
Share it on social medias
Share it on your own

How to export your presentation

Please use Google Chrome to obtain the best export results.


How to export your presentation

New presentation

by kalasinmol

11 views

Public - 9/15/16, 3:52 AM