Depressie  → en dan?

Watchful waiting

Onder controle bij de huisarts


De huisarts zal de patiënt zorgvuldig in de gaten houden. Hij/zij zal de patiënt minimaal één keer in de twee weken terug laten komen op het spreekuur. Ervaring heeft namelijk geleerd dat mensen met niet al te ernstige depressieve klachten die op een wachtlijst stonden voor therapie, opknapten in de weken dat ze op de wachtlijst stonden. 

Wat is belangrijk voor mensen met een depressie?

Bedenkt zelf eens twee dingen die mogelijk belangrijk kunnen zijn voor het herstel.

Soorten therapieën 


Antidepressiva

Begeleiding

Cursus In de put, uit de put

Electro Convulsie Therapie

Fysieke inspanning

Kortdurende behandeling

Lichttherapie

Mindfulness

Psycho-educatie

Pillen en praten

vaak een combinatie

Wat is depressie

Depressie

Wie heeft zich wel eens somber gevoeld? Of misschien wel meer dan somber?

Depressie

Volgens de DSM-IV  is er sprake van een depressie als er minstens vijf van de volgende symptomen gedurende ten minste twee weken aanwezig zijn geweest. De symptomen dienen te wijzen op een verandering ten opzichte van het eerdere functioneren.

Verschijnselen

- Depressieve stemming gedurende vrijwel de gehele dag, bijna elke dag.

- Duidelijke vermindering van interesse voor of plezier aan (bijna) alle activiteiten, gedurende vrijwel de gehele dag, bijna elke dag.

- Onopzettelijk, duidelijk gewichtsverlies of onopzettelijke gewichtstoename en eetlust.

- Slaapklachten: niet (voldoende) kunnen slapen, te veel moeten slapen, bijna elke dag.

- Psychomotorische gejaagdheid of geremdheid, bijna elke dag.

- Vermoeidheid of verlies van energie, bijna elke dag.

- Gevoelens van waardeloosheid, of ernstige c.q. inadequate schuldgevoelens.

- Vermindering van het vermogen om te denken, zich te concentreren, of besluiteloosheid.

- Gevoelens van wanhoop, zelfmoordgedachten, fantasieën over zelfmoord.

Depressies ontstaan door een combinatie van erfelijkheid, persoonlijke eigenschappen en wat iemand meemaakt in zijn leven.  • Biologische factor 
  • Sociale factor
  • Psychische factor 

Diagnose


De diagnose ‘depressieve stoornis’ wordt gesteld als klachten:

minimaal twee weken achter elkaar aanwezig zijn

gedurende de meeste dagen

en het grootste deel van de dag

waarbij sprake is van serieus lijden.

http://www.ukonnetwerk.nl/node/174

Suicide

Create a presentation like this one
Share it on social medias
Share it on your own
Share it on social medias
Share it on your own

How to export your presentation

Please use Google Chrome to obtain the best export results.


How to export your presentation

Copy - New presentation

by majellapannekoek

13 views

Public - 6/12/16, 11:25 AM