ปัญหาการหาตึกเรียนของนักศึกษาและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

กลุ่ม EGG MASTER

จุดติดตั้ง

จุดติดตั้ง

 1. ต้นไม้ภาคโยธา

 2. ต้นไม้อาคารปฏิบัติการ

 3. ต้นไม้ภาคไฟฟ้า

 4. ที่จอดรถภาคคอมพิวเตอร์

 5. ต้นไม้ภาคเกษตร

 6. เสาไฟภาคอุตสาหการ

 7. เสาไฟภาคสิ่งแวดล้อม

 8. ต้นไม้ภาคเคมี

 9. ต้นไม้หน้าตึกเพียร

10. ต้นไม้ตึก 50 ปีวิศวะรวมใจ

THANK YOU

Create a presentation like this one
Share it on social medias
Share it on your own
Share it on social medias
Share it on your own

How to export your presentation

Please use Google Chrome to obtain the best export results.


How to export your presentation

New presentation

by topyummi01

15 views

Public - 10/12/16, 7:26 AM