Koho Bůh miluje nejvíc?

누구를 하나님이 가장 사랑?

záleží to na tom...


...z jaké rodiny jsem?

... z jakého jsem národa?

... jak jsem úspěšný?
... jak se jmenuje moje církev
... jak jsem schopný
... jak jsem výkonný
... jak jsem populární


NE! 

Sk10,34 Petr se ujal slova a řekl: "Opravdu vidím, že Bůh nikomu nestraní, 35 ale v každém národě se mu líbí, kdokoli ho ctí a koná spravedlnost. 36 To je to poselství, které Bůh svěřil synům Izraele; jím zvěstuje pokoj skrze Ježíše Krista, který je Pánem všech.

34 베드로가 입을 열어 가로되 내가 참으로 하나님은 사람의 외모를 취하지 아니하시고

35 각 나라중 하나님을 경외하며 의를 행하는 사람은 하나님이 받으시는줄 깨달았도다

36 만유의 주 되신 예수 그리스도로 말미암아 화평의 복음을 전하사 이스라엘 자손들에게 보내신 말씀 

Já a můj dům však budeme sloužit Hospodinu."

Jo24,15

Create a presentation like this one
Share it on social medias
Share it on your own
Share it on social medias
Share it on your own

How to export your presentation

Please use Google Chrome to obtain the best export results.


How to export your presentation

New presentation

by bolekt

41 views

Public - 2/6/15, 12:37 PM