//UTSATT 

//VR som verktyg för att belysa utsatta situationer och att öva svåra samtal

>> sociala strukturer <<

>> svåra samtal <<

Arbetsplatser:

  • Chefer
  • Verksamhetsutvecklare
  • Övrig pers.#org. med uppdrag att förstå jämställdhet.

#org. med önskan att starta en diskussion

#svåra samtal och utsatta situationer som yrke

#empati som verktyg

#svårt att utbilda praktiskt  

Sociala serviceyrken: 

  • Diakoner
  • Lärare
  • Vårdpersonal


  • Chefer/medarbetare
  • Arbetsplatser


#svåra samtal och utsatta situationer som yrke

#empati som verktyg

#svårt att utbilda praktiskt  

#är man verkligen beredd? PROCESS

1.VR

film/scen


#oförberett

#okommenterat
 

2.Samtal 

om upplevelsen


#motparten

#känslor i sammanhanget

#bemötande

#varningssignaler

#rummet

#forksningen bakom


3.VR

Interaktion/kommenterat


#kommenterat

#möjlighet till interaktion

PROJEKTET

Våren 2017

- Uppstart - januari 

- Metod + VR: Svåra samtal 1 & 2

- Metod + VR: Utsatt situation 1


Hösten 2017

- Metod + VR: Utsatt situation 2


November//December 2017

- Service Convention Sweden 2017 / Empatimaskinsforum 


1. Ta fram sitautioner/samtal

2. Diskutera genomförande med yrkeskunniga

3. Ta fram metod/handledningsmaterial

4. Filma VR på plats i miljö

5. Digitalt utvecklingsarbete

6. Test under SCS2017 /Empatimaskinsforum 

Create a presentation like this one
Share it on social medias
Share it on your own
Share it on social medias
Share it on your own

How to export your presentation

Please use Google Chrome to obtain the best export results.


How to export your presentation

Pitch Analogt till digitalt

by petterfalk

24 views

Public - 8/22/16, 10:30 AM