KAZANIE

Dziękczynne święto żniw

Oldrzychowice, 2.10.2016

Przez to uwielbiony będzie Ojciec mój, jeśli obfity owoc wydacie 

i staniecie się uczniami moimi.

Jan 15:8

Przez to uwielbiony będzie Ojciec mój, jeśli obfity owoc wydacie 

i staniecie się uczniami moimi.

Jan 15:8

Tím bude oslaven můj Otec, 

když ponesete hojné ovoce 

a budete mými učedníky.

Jan 15:8

Ovoce chutné k jídlu

Ovoce chutné k jídlu

Ať je vám vzdálena všechna tvrdost, zloba, hněv, křik, utrhání 

a s tím i každá špatnost...

Efezským 4:31-32

Ovoce chutné k jídlu

Ovoce znamená různost

Ovoce znamená různost

Jsem bohat, mám všecko 

a nic už nepotřebuji! 

Zjevení Janovo 3:17

Ovoce znamená různost

Ne vy jste vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás a ustanovil jsem vás, abyste šli a nesli ovoce 

a vaše ovoce aby zůstalo.

Jan 15:16

Ovoce znamená různost

Ovoce znamená různost

Každý ať slouží druhým tím darem milosti, který přijal; tak budete dobrými správci milosti Boží v její rozmanitosti.

1 Petrův 4:10

Ovoce znamená napojení

Ovoce znamená napojení

Ovoce znamená napojení

V něm (v Kristu) zapusťte kořeny

...

Koloským 2, 7 

Ovoce znamená napojení

Jak jsi napojen na Krista?

Ovoce přijde ve svém čase

Ovoce přijde ve svém čase

Tím bude oslaven můj Otec, 

když ponesete hojné ovoce 

a budete mými učedníky.

Jan 15:8

Create a presentation like this one
Share it on social medias
Share it on your own
Share it on social medias
Share it on your own

How to export your presentation

Please use Google Chrome to obtain the best export results.


How to export your presentation

Dziękczynne święto żniw Oldrzychowice, 2.10.2016

by jirichod

17 views

Public - 9/29/16, 2:38 PM