#forskningsinstitut?


#designers @ forskningsinstitut?


#designa tjänster?


--------------------------------
"Jag vill jobba som designer
på ett forskningsinstitut!
Hur gör jag?"

90 510 

Vad gör ett FORSKNINGSINSTITUT?

Vad gör ett UNIVERSITET?

Forskningsinstitut

#tillämpad forskning

#att skapa värde

DESIGN / / FORSKNINGSINSTITUT// transformation av medvetande
// förskjutning av värde


#vi ställer frågor på nya sätt 

#vi löser problem på nya sätt

#vi förstår världen på nya sätt

#vi förstår oss själva på nya sätt


vadå

design?

Grafisk

Industri-

Inrednings-

Interaktions-

Kommunikations-

Mode-

Möbel-

Produkt-

Process-

Organisations-

Spel-

Textil-

Tjänste-

Webb-

design

Traditionellt

planering

rädsla att misslyckas

analys

presentationer

definitivt resultat

fokus på att tänka
beställning i fokus

        Design

vs.    trail & error

vs     misslyckas snabbt

vs     test

vs     expriment

vs     ständig förbättring

vs     fokus på att göra

vs     användare i fokus

design
principer//metodik

#användaren i fokus

#research [med empati som verktyg]

#prototypa > testa > iterera 

#grafiskt/visuellt

#förankrad i kreativitet /samskapande

#preventiv hälsa
@Kronoparken


Vill ni jobba med mig?

Testa.
Misslyckas.
Ändra och testa igen.

Create a presentation like this one
Share it on social medias
Share it on your own
Share it on social medias
Share it on your own

How to export your presentation

Please use Google Chrome to obtain the best export results.


How to export your presentation

SP ServiceLabs. Design // Stuktur 05/10

by petterfalk

25 views

Public - 10/4/16, 6:51 AM