Ukas ledetråd på ukeplanen

De målgeografiske områda

..Må være merket og forklart på kartet, f.eks. 


Blå: Nordlig og sørlig nordlansk. 

Gul: Inntrøndersk og uttrøndersk

Create a presentation like this one
Share it on social medias
Share it on your own
Share it on social medias
Share it on your own

How to export your presentation

Please use Google Chrome to obtain the best export results.


How to export your presentation

Grej of the day

by ninaaasengh

25 views

Public - 9/8/16, 2:26 PM