Molekularna opredelitev kliničnih izolatov glive C. neoformans

  1. NAMEN DELA:
  • - Opredeliti serotipe in kombinacije serotipov populacije C. neoformans v Sloveniji
  • - opredeliti paritvene tipe populacije C. neoformans v Sloveniji
  • - Genotipizacija populacije C. neoformans v Sloveniji

  • HIPOTEZE:
  • - Predvidevamo, da sta v Sloveniji prisotna serotipa A in D.
  • - Predvidevamo, da so posamezni bolniki okuženi z genotipsko unikatnim sevom.
  • - Predvidevamo, da je pri bolnikih z dolgotrajno okužbo prisotnih več genotipsko različnih sevov

Create a presentation like this one
Share it on social medias
Share it on your own
Share it on social medias
Share it on your own

How to export your presentation

Please use Google Chrome to obtain the best export results.


How to export your presentation

New presentation

by pecovnikmaja

12 views

Public - 10/4/16, 3:49 PM