Socratisch coachen

Wie was Socrates ook alweer?


Klassiek Grieks Atheens filosoof

Beschouwd als één van de stichters van de westerse filosofie

De meester in de kunst van het vragen stellen

Hoe werkt de socratische gespreksmethode

  1. De coach geeft geen advies
  2. Stelt gerichte concretiserende en verdiepende vragen
  3. Roept tegenstellingen op of stelt een onverwachte vraag waardoor de coachee uit de comfortzone wordt gehaald

Oftewel: 

de coachee wordt zélf aan het denken gezet en de coach is slechts de 'motor' achter het op gang brengen van deze gedachten.


De coach verlangt concrete, heldere en beknopte antwoorden

Er wordt van de coachee verlangd dat hij/zij goed nadenkt én goed formuleert

De choachee wordt behoorlijk met zichzelf geconfronteerd

Coaching volgens de Socratisce methode werkt effectief

De structuur, het in fasen onderverdelen van een gesprek en de technieken van de Socratische gespreksmethode zijn ontleend aan de RET (Rationeel Emotieve Therapie). De RET leert iemand om te gaan met een probleem.

De ABC-methode

Bij de therapie wordt veel gebruik gemaakt van de ABC-methode. 

A: Activating event (de aanleiding/oorzaak)

B: Belief (overtuiging)

C: Consequence (gevolg)

In het onderstaane model zie je hoe de ABC methode wordt toegepast op het schrikken van een muis

Ijsberg-model van McLelland

Socratische vragen

Begripsverhelderende vragen

"Wat maakt het zo lastig?" (beeldvorming)


Toetsende vragen

"Klopt het dat... Helpt het als..." (uitdagen)


Hypothetische vragen

"Wat zou er gebeuren als..." (omzetting irrationeel naar rationeel)


Compacte handleiding

Aanvullende literatuur

Create a presentation like this one
Share it on social medias
Share it on your own
Share it on social medias
Share it on your own

How to export your presentation

Please use Google Chrome to obtain the best export results.


How to export your presentation

Socratisch coachen

by christians477

24 views

Public - 5/11/16, 7:25 PM